Menu przedmiotowe:
Policja
w Twoim mieście:

Komendy Powiatowe Policji:
GaleriaOferty pracy
Korpus Służby Cywilnej

PRACA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Podstawa prawna

Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 227, poz. 1505).

Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do służby cywilnej. Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Dyrektorem generalnym urzędu jest Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Dla Komend Powiatowych/Miejskich Komendant Powiatowy/ Miejski Policji.

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;

  2. korzysta z pełni praw publicznych;

  3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej;

  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Podania należy składać w chwili pojawienia się wolnej oferty pracy, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów oraz w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

Ogłoszenia ukazują się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (aktualnie w Biuletynie Służby Cywilnej), Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu.Brak ofert pracy.

Oferty pracy w powiatach:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie - ilość ofert: 1
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach - ilość ofert: 1
Komenda Powiatowa Policji w Piszu - ilość ofert: 1
Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-23
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 14
2. Wypadki drogowe: 2
    - ranni: 2
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 45
4. Nietrzeźwi kierowcy: 7
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-24
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.