Menu przedmiotowe:
Policja
w Twoim mieście:

Komendy Powiatowe Policji:
GaleriaOferty pracy
Staż

Zgodnie z ustawą osoba ubiegająca się o staż powinna spełniać następujące warunki:

  1. Niekaralność,
  2. Młodzież do 25 roku życia (liczy się dzień urodzin). Absolwenci szkoły wyższej w okresie roku czasu od ukończenia uczelni, w wieku do 27 roku życia.

  3. Kandydaci chętni do odbycia stażu w KWP w Olsztynie powinni posiadac status osoby bezrobotnej zarejstrowanej we właściwym Urzędzie Pracy.

Sposób postępowania:
  1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego ( i odpowiednio Powiatowego/Miejskiego) Policji.

  2. Po akceptacji podania sporządzany jest wniosek do Urzędu Pracy w sprawie skierowania na staż.

  3. Po wyrażeniu zgody Urzędu Pracy na odbywanie stażu absolwenci są kierowani na staż.

  4. Minimalny okres stażu 3 miesiące.

BIORĄC POD UWAGĘ BRAK MOŻLIWOŚCI ORGANIZACYJNYCH KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE NIE REALIZUJE STAŻY W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM.Brak ofert pracy.

Oferty pracy w powiatach:
Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-22
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 24
2. Wypadki drogowe: 4
    - ranni: 8
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 47
4. Nietrzeźwi kierowcy: 17
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-23
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.