Menu przedmiotowe:
Galeria
9
Konferencja "Dziecko ofiarą przemocy"

Wydział Kontroli Ruchu Drogowego i Wykroczeń

 

Wydział Kontroli Ruchu Drogowego i Wykroczeń KMP Olsztyn
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
1. Naczelnik Wydziału- asp. szt. Marek Parniewicz
ul. Dąbrowszczaków 41 ,  tel. 089 522 48 80
2. Zastępca Naczelnika Wydziału – asp. Sebastian Nowak
ul. Dąbrowszczaków 41 , tel. 089 522 48 80
3. Referat ds. Kontroli Ruchu Drogowego- asp. Grzegorz Żukiewicz
ul. Pstrowskiego 3 , tel. 522 48 89
4. Zespół ds obsługi zdarzeń drogowych- asp. Grzegorz Żukiewicz
ul. Pstrowskiego 3  , tel. 522 48 89
5. Zespół ds. Wykroczeń w Ruchu Drogowym- asp. Marek Lesisz
ul. Dąbrowszczaków 41  , tel. 522 48 82
 
 
ZADANIA WYDZIAŁU
1. Wydział Kontroli Ruchu Drogowego i Wykroczeń wykonuje zadania mające na celu ochronę bezpieczeństwa oraz zapewnienie spokoju i porządku w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu poprzez:
1/.bezpośredni nadzór nad ruchem pojazdów i pieszych,
2/.ujawnianie i represjonowanie sprawców naruszeń przepisów w ruchu drogowym,
3/.prowadzenie postępowań przygotowawczych i spraw o wykroczenia,
dot. zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym.
2. Do zakresu zadań WydziałU należy:
1/.analizowanie stanu i tendencji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym, czynników je warunkujących, wypracowywanie wniosków
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2/.analizowanie i doskonalenie zasad organizacji i taktyki służby
policjantów ruchu drogowego, w tym na rzecz zadań ogólnopolicyjnych,
3/.realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu drogowego,
4/.organizowanie i doskonalenie działalności informacyjnej i profilaktyczno
– wychowawczej ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
5/.organizowanie szkoleń specjalistycznych dla policjantów ruchu
drogowego oraz w niezbędnym zakresie dla policjantów innych służb,
6/.kontrolowanie policjantów zarówno z pionu ruchu drogowego, jak i innych
pionów, którzy wykonują kontrole drogowe,
7/.współdziałanie z Wydziałami Komendy Miejskiej, jednostkami Policji, w tym
z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz z podmiotami spoza Policji,
odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE PROWADZONE PRZEZ WKRDiW KMP:
 1. Bezpieczna droga do szkoły – działania prowadzone w okresie roku szkolnegoukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej;
 1. Bezpieczne powroty - działania prowadzone w okresach wydłużonych weekendów, oraz wakacji i ferii zimowych, ukierunkowane na bezpieczeństwo podróżnych w okresie powrotów;
 1. Bezpieczne wyjazdy - działania prowadzone w okresach wydłużonych weekendów, oraz wakacji i ferii zimowych, ukierunkowane na bezpieczeństwo podróżnych w okresie wyjazdów;
 1. Bezpieczne wakacje - działania prowadzone w okresie wakacji ukierunkowane na bezpieczeństwo osób przebywających na urlopach i wakacjach;
 1. Gimbus - działania prowadzone w okresie roku szkolnego ukierunkowane na kontrolę pojazdów przewożących dzieci i młodzież do szkół;
 1. Niebezpieczne przewozy - działania prowadzone w ciągu całego roku ukierunkowane na kontrolę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
 1. Światło - działania ukierunkowane na kontrolę pojazdów pod względem używania obowiązkowego oświetleniapojazdów;
 1. Sygnalizator - działania ukierunkowane na kontrolę przestrzegania
  sygnalizacji świetlnej przez kierujących i pieszych;
 1. Transport - działania ukierunkowane na kontrolę pojazdów i9
  kierujących pojazdami ciężkimi;
 1. Pieszy - działania ukierunkowane na kontrolę przestrzegania
  przepisów RD przez osoby piesze i kierujących rowerami;
 1. Pomiar - działania ukierunkowane na masową kontrolę stanu
  trzeźwości kierujących pojazdami;
 1. Prędkość - działania ukierunkowane priorytetowo na pomiar
  prędkości pojazdów;
 1. Bezpieczne weekendy - działania prowadzone w okresach wydłużonych weekendów, oraz wakacji i ferii zimowych, ukierunkowane na bezpieczeństwo podróżnych w okresie wydłużonych weekend’ów;
 1. Zapnij pasy - działania ukierunkowane na kontrolę przestrzegania
  konieczności używania środków BRD.
 1. Poszukiwany - działania ukierunkowane na wzmożone legitymowanieosób pod kątem osób poszukiwanych;
 2. Zabezpieczenia masowych imprez sportowych, Świąt państwowych i kościelnych,  imprez okolicznościowych ( takich jak: Tour de Pologne, Odpusty w  Gietrzwałdzie, Rajd Kormoran, Obchody Świąt 3 maja, 11 listopada, oraz wiele innych).
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ WKRDiW KMP:
 • prowadzenie profilaktyki w zakresie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie przepisów ruchu
 • drogowego, oraz wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowiw w komunikacji,
 • współdziałanie Policji z innymi podmiotami w zakresie BRD,
 • udział w pracach komisji do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przy Prezydencie Miasta Olsztyn).
Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-19
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 22
2. Wypadki drogowe: 7
    - ranni: 9
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 34
4. Nietrzeźwi kierowcy: 25
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-17
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.