Menu przedmiotowe:
Galeria
18
Nowy Komendant WojewódzkiWydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

podinsp. mgr Adam Borowski

tel. (23) 698 02 40
Sekretariat tel. (023) 698 02 41

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

nadkom. mgr Krzysztof Iwan


tel. (23) 698 02 42Komórki Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego:

REWIR DZIELNICOWYCH DZIAŁDOWO obejmuje miasto Działdowo, gminę Działdowo oraz gminę Iłowo.

tel. (23) 698 02 50 

OGNIWO RUCHU DROGOWEGO
tel. (23) 698 0249

OGNIWO PATROLOWO - INTERWENCYJNE
tel. (23) 698 0246

ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ
tel.(23) 6980267

REFERENT DS. NIELETNICH I PATOLOGII
Tel. (23) 698 02 44

SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
tel. (23) 698 0252

 

Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-23
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 14
2. Wypadki drogowe: 2
    - ranni: 2
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 45
4. Nietrzeźwi kierowcy: 7
Ostatnia aktualizacja: 2013-10-30
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.