Menu przedmiotowe:
Galeria
11
Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - 2010

Wydziały
 
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

           Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

tel. 89 / 642-72-11, fax  89 / 642-72-15,

           Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia 

 dyscyplinarny@ostroda.ol.policja.gov.pl
sprawy dyscyplinarne
tel. 89 / 642-72-22,

sprawy kadrowe
tel. 89 / 642-72-24, tel. 89 / 642-72-25,


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych
prasowy@ostroda.ol.policja.gov.pl
tel. 89 / 642 73 30,


  Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 
 tel. ( 89 ) 642-72-28, (089) 642-72-29,
 
Zespół Łączności i Informatyki
 
tel. ( 89 ) 642-72-97, (89) 642-72-95
 
 Zespół Administracyjno-Gospodarczy
 tel. ( 89 ) 642-72-26 lub 27,
 
 Wydział Kryminalny

Sekretariat Wydziału Kryminalnego
tel. 89 / 642-72-71, fax: 89 / 642-72-35

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
tel. 89 / 642-72-72

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
tel. 89/ 642 72 30
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
tel. 89/ 642 72 70
 
 W skład Wydziału Kryminalnego wchodzi:
 
 -  Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 -  Zespół ds. Dochodzeniowo-Śledczych,
 -  Zespół Techniki Kryminalistycznej,
 - Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,
 - Zespół do spraw Przestępczości Nieletnich,
 - Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową
 
 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 
Sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego:
tel. 89 / 642-72-41 lub 89 / 642 72 61
 fax: 89 / 642-72-45

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. 89 / 642 72 60

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel.  89 / 642-72-40

Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego:

tel. 89 / 642-72-58,

tel. 89 / 642-72-59,


Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne KPP w Ostródzie

Kierownik OPI

tel.  89 / 642-72-43

Rewir Dzielnicowych:

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

tel.  89 / 642-72-50,


Zespół do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

tel.  89 / 642-72-47,


Zespół do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

tel. 89 / 642-72-48 lub 49,


Zespół Dyżurnych:

Oficer Dyżurny KPP w Ostródzie:

tel.  89 / 642-72-00, fax. 89 / 642-72-05,Komisariat Policji w Morągu

1.  Sekretariat Komendanta Komisariatu Policji w Morągu
tel.  89  /757-84-11, fax. 89 / 757-84-31
 

2.  Zespół ds. Wspomagających
tel.  89 / 757-84-11, fax. 89 / 757-84-31,
 
3.  Wydział Kryminalny
tel. 89 / 757-84-37,

W skład Wydziału Kryminalnego wchodzi:
 
- Zespół Dochodzeniowo - Śledczy
tel. 89 / 757-84-70,
 
- Zespół Techniki Kryminalistycznej
tel. 89 / 757-84-28,
- Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
tel. 89 / 757-84-37
 - Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową
tel. 89 / 757-84-37,
 
 
4. Wydział Prewencji
tel. ( 89 ) 757-84-40,
 
- Zespół Dyżurnych
tel. 89 / 757-84-01, fax. 89 / 757-84-05
fax. 89 / 757-84-00,
- Rewir Dzielnicowych
tel. 89 / 757-84-50,
- Zespół Patrolowo-Interwencyjny
tel. 89 / 757-84-40
- Zespół ds. Wykroczeń i Organizacji Służby
tel. (89) 757-84-41

Posterunek Policji w Dąbrównie
Zespół do spraw Kryminalnych
Zespół do spraw Prewencji
tel. 89 / 647-41-27,
 
Posterunek Policji w Łukcie
 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kryminalnych
Zespół do spraw Prewencji
tel. 89 / 647-51-47,
 
Posterunek Policji w Miłomłynie
 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kryminalnych
Zespół do spraw Prewencji
tel. 89 / 641-38-20,

Posterunek Policji w Stębarku
 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kryminalnych
Zespół do spraw Prewencji
tel. 89 / 647-22-10,

Posterunek Policji w Miłakowie
Zespół do spraw Kryminalnych
Zespół do spraw Prewencji
tel. 89 / 758-74-07,
 

 

 

 
Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-18
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 12
2. Wypadki drogowe: 5
    - ranni: 5
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 44
4. Nietrzeźwi kierowcy: 13
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-18
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.