Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

Region: Policjanci ruchu drogowego przygotowali bezpieczną drogę do szkoły

Od dzisiaj na drogach regionu ruszają policyjne działania „ Bezpieczna droga do szkoły”. Dla policjantów drogówki to czas by zaprezentować swoją pracę przed szczególną grupą - najmłodszymi uczestnikami dróg. Patrole w rejonach szkół i przedszkoli, rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i edukacja skierowana także do osób dorosłych - tak będą wyglądały najbliższe tygodnie w regionie.

1 września – czas wyruszyć w drogę

Przed nami rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice i dzieci już w gotowości, jeszcze puste zeszyty, nowe książki, plecaki szkolne – wszystko czeka na nowy rok nauki. Rodzice pierwszoklasistów z niecierpliwością ale i obawami czekają na nieznane. O  wprowadzenie dzieci w świat szkolnych obowiązków zadbają nauczyciele. Zadaniem policjantów jest zadbać o bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

Dla wielu dzieci będzie to czas pierwszego samodzielnego pokonania dystansu do i ze szkoły. Warto więc zadbać o  ugruntowanie ich wiedzy o ruchu drogowym. Solidne podstawy oraz pomoc i dobry przykład na pewno dadzą dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Zadbają o bezpieczeństwo uczniów w rejonach szkół

W pierwszych tygodniach września policjanci skoncentrują się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Będą nadzorować przejścia dla pieszych, sprawdzać jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych, wyciągną konsekwencje wobec tych, którzy będą łamali przepisy ruchu drogowego. Pomogą najmłodszym w bezpiecznym przejściu przez jezdnię. Policjanci będą także kontrolować stan techniczny oraz wyposażenie  tych pojazdów, które będą dowozić dzieci do szkół. Sprawdzą stan trzeźwości ich  kierowców. Będą także bacznie przyglądać się w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Wyegzekwują obowiązek używania pasów bezpieczeństwa, zwrócą uwagę na sposób przewożenia dzieci.

Przypomną dzieciom o podstawach bezpieczeństwa

Wychowanie komunikacyjne jest niezmierne ważne. Zasady wpajane dzieciom od najmłodszych lat, poparte przykładami własnego dobrego zachowania są gwarancją ich bezpieczeństwa. Zadaniem rodziców, wychowawców ale także policjantów jest nauka bezpiecznego zachowania się na drodze. Policjanci będą spotykać się z uczniami szkół, by po wakacyjnej przerwie przypomnieć jak dzieci mają dbać o siebie w drodze do i ze szkoły.

Dla rodziców - przypomnienie kilku oczywistych zasad

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego każe dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat - sytuacja ta nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie dzieci mogą swobodnie się poruszać. Przepis ten nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. 

Dzieci powinny być przewożone w aucie zgodnie z przepisami.

Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnym z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

Ustawodawca wymienia kategorie aut, w których obowiązują przepisy dotyczące przewożenia dzieci. Są to:

- samochody osobowe- mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy ( kat. M1 )

- samochody ciężarowe (dostawcze) lub ciężarowo – osobowe- zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., lub samochody specjalne nie przekraczające  wskazanej masy ( kat. N1)

- samochody ciężarowe- zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków  o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t  ( kat. N2- masa całkowita pow. 3,5 t. do 12 t., a kat. N3 – przekracza 12 t.)

Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci oraz inne urządzenia  muszą być instalowane w pojeździe zgodnie z zleceniami producenta, wskazującymi , w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane. Warto zaznaczyć, że wykroczenie stanowi także przewożenie dziecka w foteliku nieprawidłowo zainstalowanym.

Kiedy pas bezpieczeństwa wystarczy?

Przepisy zezwalają na  przewożenie w  autach osobowych, ciężarowo- osobowych, ciężarowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dzieci mających co najmniej 135 cm wzrostu zapiętych tylko pasami bezpieczeństwa w przypadku, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia  przytrzymującego.

Ponadto przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych oraz  dostawczych, czy ciężarowo- osobowych na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat zapiętego w pasy bezpieczeństwa w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.

Odstępstwa od reguły

Dzieci, które przewożone są taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej/ gminnej bądź też posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci  nie muszą korzystać z tych urządzeń.

Zakazy

Kierującemu pojazdem zabrania się  przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Zabrania się także przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojazdach kategorii M1,N1,N2 i N3  niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub w pasy bezpieczeństwa lub inne  urządzenia przytrzymujące dla dzieci. Zabronione jest także  przewożenie  na przednim siedzeniu auta dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

Kto i kiedy  jest zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa?

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2) kobiety o widocznej ciąży;

3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

10) dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3 (autobus)

11) dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.6)).

Dziecko w foteliku – dla bezpieczeństwa, nie dla uniknięcia mandatu

Przewożenie w sposób zgodny z przepisami najmłodszych pasażerów to nie tylko obowiązek prawny. Po pierwsze zapewniamy im w ten sposób bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem, po drugie - i nie mniej ważne - uczymy dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dbajmy o swoje dzieci także każdego dnia w ruchu drogowym.  Nawet najmłodsze dzieci mają miejsce w policyjnych statystykach. Często wpisują się w nie przez niefrasobliwość i brak wyobraźni dorosłych opiekunów.

Podczas kompletowania szkolnej wyprawki warto pamiętać o jakimkolwiek elemencie odblaskowym. Mały odblask w jakiejkolwiek formie zapewni dziecku widoczność podczas nadchodzących jesiennych i zimowych  popołudni i wieczorów.

Warto rozmawiać z dziećmi o zasadach ruchu drogowego każdego dnia przy okazji spacerów, jazdy autobusem, autem, czy chociażby wspólnego wyjścia po zakupy. Podstawy bezpiecznego zachowania muszą być poparte dobrym przykładem. Dziecko to doskonały obserwator i na pewno powieli takie wzorce, jakie zaprezentuje mu rodzic - największy autorytet.

mk/in

Szczytno

 • Policjanci nadzorują przejście dla pieszych
  Policjanci nadzorują przejście dla pieszych
 • Policjanci pomagają przejść uczniom przez przejście dla pieszych
  Policjanci pomagają przejść uczniom przez przejście dla pieszych
 • Policjanci pomagają uczniom przejść przez przejście dla pieszych
  Policjanci pomagają uczniom przejść przez przejście dla pieszych

Ostróda

 • Działania - Bezpieczna droga do szkoły
  Działania - Bezpieczna droga do szkoły
 • Działania - Bezpieczna droga do szkoły
  Działania - Bezpieczna droga do szkoły
 • Działania - Bezpieczna droga do szkoły
  Działania - Bezpieczna droga do szkoły

Braniewo

 

 • Bezpieczna droga do szkoły
  Bezpieczna droga do szkoły
 • Policjant czuwający nad bezpieczeństwem dzieci wracających z rozpoczęcia roku
  Policjant czuwający nad bezpieczeństwem dzieci wracających z rozpoczęcia roku
 • Bezpieczna droga do szkoły
  Bezpieczna droga do szkoły
 
Mrągowo
 
 • Policjanci przekazują odblaski przy szkole w Nawiadach
  Policjanci przekazują odblaski przy szkole w Nawiadach
 • Policjanci przekazują odblaski dzieciom
  Policjanci przekazują odblaski dzieciom
 • Policjanci przy przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły
  Policjanci przy przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły

 

 

Ładowanie odtwarzacza...