Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo / Iłowo-Osada: Cyberprzemoc to też przemoc – konferencja z udziałem policjantów

Czym jest przemoc w przestrzeni wirtualnej, jakie są jej znamiona, rodzaje? Jakie skutki wywołuje u pokrzywdzonych i jakie konsekwencje prawne powoduje po stronie sprawcy cyberprzemocy – o tym m.in. mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji pt. „Cyberprzemoc to też przemoc”, która odbyła się w Iłowie-Osadzie.

Konferencja dotycząca przejawów niewłaściwych zachowań w sieci, ich skutków i konsekwencji miała miejsce we wtorek w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. Organizatorem przedsięwzięcia i główną prowadzącą była Pełnomocnik Wójta Gminy Iłowo-Osada i Przewodnicząca Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Joanna Bartkowska. Do współpracy zaproszono uczniów miejscowych szkół, w tym z Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespołu Szkół nr 2 w Narzymiu, miejscowego Urzędu Gminy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. Wśród uczestników i zaproszonych do udziału w konferencji byli również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Po zaprezentowaniu wyników ankiety dotyczącej cyberprzemocy, przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Iłowo-Osada oraz zaprezentowaniu części artystycznej, tj. spektaklu pt. „Cyberprzemoc to też przemoc” głos zabrała pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Działdowa. Omówiła ona aspekty psychologiczne zjawiska cyberprzemocy skupiając uwagę na osobach, które padają ofiarą tego rodzaju przestępstw. Następnie funkcjonariusze wydziału prewencji i wydziału kryminalnego przedstawili i omówili aspekty prawne cyberprzemocy. Po zaprezentowaniu treści zawierających rodzaje i charakter przestępstw oraz wykroczeń z tego zakresu, jak również przewidzianych za nie kar i środków karnych, omówione zostały praktyczne przykłady łamania prawa w przestrzeni wirtualnej, z którymi policjanci kryminalni stykają się na co dzień. 

Przestrzeń wirtualna osiąga coraz to więcej użytkowników, dlatego warto poruszać tego rodzaju kwestie i zapobiegać przestępstwom popełnianym tą drogą. Wszyscy powinniśmy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i przestrzeganiu właściwych zasad podczas korzystania z Internetu, portali społecznościowych, aplikacji umożliwiających wchodzenie na strony banków czy korzystaniem z poczty elektronicznej, abyśmy nie stali się ofiarami sprawców cyberprzemocy.

(jn/rj)