Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: O bezpieczeństwo dbam, odblaskowy element przy sobie mam – akcja „Odblaskowy Pierwszak”

W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły przez cały rok” policjanci z powiatu działdowskiego prowadzili akcję „Odblaskowy Pierwszak”. Akcja została zorganizowana przy współpracy z włodarzami lokalnych samorządów, którzy ufundowali odblaski dla wszystkich pierwszoklasistów ze szkół podstawowych z terenu całego powiatu. Podczas spotkań policjanci, straż gminna i przedstawiciele władz samorządowych przekazują dzieciom elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność i bezpieczeństwo tych najmłodszych.

Działania „Odblaskowy Pierwszak” zostały zainicjowane przez działdowską policję. Do współpracy zaproszono przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, którzy z wielką ochotą włączyli się w promowanie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Włodarze z poszczególnych gmin powiatu działdowskiego, w tym z Działdowa, Lidzbarka, Iłowa-Osady, Płośnicy i Rybna zakupili elementy odblaskowe dla wszystkich uczniów klas pierwszych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie całego powiatu.

W akcji uczestniczą policjanci z Działdowa, Rybna i Lidzbarka, a także Straż Gminna z Działdowa i przedstawiciele władz samorządowych z poszczególnych gmin, którzy to wspólnie przekazują dzieciom elementy odblaskowe podczas spotkań w szkołach.

Działania prowadzone są od września br. i będą trwać do końca listopada br. W części szkół odblaski zostały już przekazane i zapewne będą w sposób właściwy służyć dzieciom zwiększając ich widoczność i przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Odblaski były wręczane pierwszakom m.in. podczas uroczystości „pasowania” na pierwszoklasistów bądź w czasie spotkań dzielnicowych w szkołach przy okazji prowadzonych w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” pogadanek. Dodatkowy wymiar edukacyjno-profilaktyczny przy okazji tych spotkań miała obecność rodziców, nauczycieli i innych bliskich dzieciom osób, którzy również mieli możliwość przekonać się, że bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne i nie jest ono nikomu obojętne.

Należy zaznaczyć, że „Bezpieczna droga do szkoły …” będzie trwać przez cały rok szkolny. Policjanci będą gościć w szkołach i prowadzić pogadanki z wychowankami szkół i placówek oświatowych na temat właściwego zachowania się, nie tylko na drodze. Dodatkowo policjanci ruchu drogowego będą realizować działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Natomiast akcja „Odblaskowy Pierwszak” na pewno będzie kontynuowana w następnych latach.

Należy mieć nadzieję, że tego typu działania wykształcą w młodych osobach właściwe postawy i zachowanie się na drodze oraz przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników rd. Budujące jest również to, że dyrektorzy placówek oświatowych chętnie włączają się w tego typu akcje i działania policji związane z bezpieczeństwem uczniów zapraszając funkcjonariuszy na pogadanki do szkół i wpływając na poszerzanie wiedzy dzieci w tym zakresie.

Pamiętajmy!

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nich samych. Nie mamy wpływu na zachowanie innych uczestników ruchu drogowego, ale dzięki zaopatrzeniu się w element odblaskowy i umieszczeniu go w miejscu widocznym na odzieży wierzchniej w znacznym stopniu możemy poprawić swoje bezpieczeństwo. Taki odblask pozwala kierującemu pojazdem zauważyć pieszego z dużej odległości i zareagować w odpowiedni sposób podczas zbliżania się do niego.

(jn/rj)