Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Węgorzewo: Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie

Inspektor Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie odszedł na emeryturę. Po 26 latach służby w policyjnym mundurze uroczyście pożegnał się w obecności insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, policjantek, policjantów i pracowników cywilnych oraz zaproszonych gości.

W piątek, 16 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbył się uroczysty apel w związku ze zdaniem obowiązków służbowych przez Komendanta insp. Kazimierza Surowca, który po 26 latach służby pożegnał się z węgorzewską jednostką. W uroczystości wziął udział  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych i różnych instytucji z całego powiatu, z którymi komendant przez wiele lat współpracował, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni z węgorzewskiej komendy.                                          

Pod adresem odchodzącego komendanta padło wiele podziękowań za dotychczasowe lata służby na rzecz obywateli. Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń spokoju i radości na kolejne lata. Inspektor Tomasz Klimek życzył odchodzącemu komendantowi przede wszystkim zdrowia, spokoju i radości z zasłużonej emerytury.                                                          

W swoim wystąpieniu insp. Kazimierz Surowiec podziękował za wieloletnią współpracę i wspieranie policyjnego trudu staroście, burmistrzowi i wójtom gmin całego powiatu, a także komendantom służb mundurowych oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji i duchowieństwa. Podziękował także za zaangażowanie i wspólną służbę wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym.

Do czasu powołania nowego komendanta jego obowiązki będzie pełnił kom. Piotr Wysocki, który dotychczas pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w  Węgorzewie .

Insp. Kazimierz Surowiec służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku, jako słuchacz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pierwsze kroki jako policjant stawiał w Komendzie Rejonowej Policji w Węgorzewie jako młodszy specjalista Sekcji Kryminalnej. Kolejne doświadczenia zawodowe w latach 1998-2002 zdobywał w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku, gdzie pełnił służbę na stanowisku specjalisty Wydziału Kryminalnego. Dalsza ścieżka zawodowa to stanowiska kierownicze m.in. kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Kryminalnego, później Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. W 2002 roku został Naczelnikiem Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. W 2008 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie, a po 5 latach objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie.

Komendant Surowiec wielokrotnie był wyróżniany za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków służbowych m.in. brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz srebrnym medalem za długoletnią służbą.

gm/kw