Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Region: Powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

W całym województwie rozegrane zostały powiatowe eliminacje do XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Jej organizatorom przyświeca idea popularyzowania wśród młodzieży szkolnej zagadnień obrony cywilnej, a także przypominanie o obowiązku przestrzegania m.in. przepisów ruchu drogowego.

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej jest wydarzeniem organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Jej celem jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw, wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z 3 etapów:

I szkolny, II międzyszkolny i III wojewódzki, który odbędzie się w tym roku 2 marca. Tam zaprezentują się drużyny, które uzyskały najlepsze wyniki w II etapie.

Wiecej na temat Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej można przeczytać na stronie internetowej https://kryzys.olsztyn.eu/kryzys/olimpiada-wiedzy-o-obronie-cywilnej-2018.html

Szczytno

We wtorek (20.02.2018) w sali konferencyjnej szczycieńskiego ratusza odbyła się powiatowa edycja Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Szczycieńscy policjanci po raz kolejny zostali zaproszeni do współorganizowania i przeprowadzenia zawodów. Asp. Rafał Kaczyński - kierownik referatu ruchu drogowego oraz sierż. Izabela Cyganiuk - policjanta zajmująca się profilaktyką z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, przygotowali pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasiedli w zaszczytnym jury Olimpiady. W zmaganiach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie, Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie, Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie oraz Zespołu Szkół w Rozogach. Po zaciekłej rywalizacji testowej i sprawdzeniu umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, jury, w którego składzie byli policjanci, strażacy, ratownik medyczny oraz przedstawiciele wydziału zarządzania kryzysowego starostwa i powiatowego inspektoratu sanitarnego, wyłonili laureatów w następującej kolejności.

Miejsce I  - uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie

Miejsce II  - uczniowie z Zespołu Szkół w Rozogach

Miejsce III  - uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie

Miejsce IV  - uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie

 

 • Uczestnicy olimpiady #4
  Uczestnicy olimpiady #4
 • Uczestnicy olimpiady #5
  Uczestnicy olimpiady #5

 

Lidzbark Warmiński

Eliminacje w powiecie lidzbarskim odbyły się w auli Starostwa Powiatowego w Lidzbarku. Wśród jury byli przedstawiciele lidzbarskiej komendy, którzy razem z przedstawicielami straży pożarnej, stacji epidemiologicznej oraz starostwa mieli za zadanie sprawdzenie wiedzy uczestników z ogólnych przepisów i zasad obrony cywilnej. Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami tegorocznej olimpiady na szczeblu powiatowym została drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej ma na celu popularyzację problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

 • Uczestnicy olimpiady #6
  Uczestnicy olimpiady #6

 

Nidzica

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nidzicy tamtejsi współorganizowali zawody dla powiatu nidzickiego. W tym roku w Komendę Powiatową Policji Nidzicy reprezentowała asp. szt. Izabela Demska, która została powołana w skład komisji konkursowej. Do zmagań przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Każda z nich reprezentowana była przez drużyny dwuosobowe. Laureatami konkursu zostali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w składzie: Katarzyna Cesarczyk i Krzysztof Maciejko. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Kolejne – trzecie miejsce wywalczyły uczennice z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Zwycięska drużyna przygotowana przez Krzysztofa Grochowskiego, będzie reprezentowała nasz powiat na szczeblu wojewódzkim w Olsztynie. Dyplomy i nagrody uczestnikom wręczył Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki - Szef Obrony Cywilnej Powiatu dziękując za udział wszystkim uczestnikom, a zwycięskiej drużynie życzył sukcesów na szczeblu wojewódzkim Olimpiady.

 

 • Uczestnicy olimpiady #1
  Uczestnicy olimpiady #1
 • Uczestnicy olimpiady #2
  Uczestnicy olimpiady #2
 • Uczestnicy olimpiady #3
  Uczestnicy olimpiady #3

 

Działdowo

Olimpiada w powiecie działdowskim odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, gdzie uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy składającym się z 50 pytań, a następnie trzy najlepsze drużyny przeszły do finału, gdzie odpowiadały na pytania z wylosowanego zestawu pytań konkursowych. Tematyka pytań dotyczyła wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obronie cywilnej m.in.  z ruchu drogowego, z ratownictwa medycznego, z pożarnictwa czy zagrożenia epidemiologicznego. Do Olimpiady przystąpiło 6 drużyn ze szkół w Rybnie, w Lidzbarku, w Malinowie, w Iłowie-Osadzie i dwóch szkół średnich z Działdowa. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, drugie miejsce przypadło uczniom Zespołu Szkół w Iłowie-Osadzie. Najlepszą drużyną okazała się drużyna z Lidzbarka, która drugi rok z rzędu będzie reprezentować powiat działdowski w eliminacjach wojewódzkich olimpiady. Fundatorem nagród dla uczestników Olimpiady było Starostwo Powiatowe w Działdowie.

 • Uczestnicy olimpiady #1
  Uczestnicy olimpiady #1
 • Uczestnicy olimpiady #2
  Uczestnicy olimpiady #2
 • Uczestnicy olimpiady #3
  Uczestnicy olimpiady #3

(es/mk/id/jn/rj/tm)