Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Cześć ich pamięci!” – uroczysty apel poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD

Jak co roku na placu na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci, poświęcony policjantom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. Zgromadzeni goście po wysłuchaniu apelu i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą asp. Konstantemu Wolskiemu.

Dzisiaj (16.004.2018) na terenie Oddziału Prewencji Policji przy ul. 5. Wileńskiej Brygady AK w Olsztynie odbył się uroczysty Apel Pamięci poświęcony przedwojennym policjantom zamordowanym przez NKWD. Gospodarzem uroczystości był mł. insp. Edward Szydłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a wśród gości znaleźli się m.in. Marcin Domian doradca Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Marcin Kuchciński członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mieczysław Wójcik dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, nadkom. Sławomir Koniuszy - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Olsztynie, kom. Robert Stangreciak Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, Jerzy Kowalewicz - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. Jak co roku swoją obecnością uroczystość uświetnili Piotr Rafalski - wnuk asp. Konstantego wolskiego oraz Barbara Gawlicka - Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Olsztynie. Zaproszeni goście po wysłuchaniu Apelu Pamięci i po oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Honorową, złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową asp. Konstantego Wolskiego.

 

 • Uczestnicy uroczystości #1 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #1
 • Uczestnicy uroczystości #2 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #2
 • Uczestnicy uroczystości #3 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #3
 • Uczestnicy uroczystości #4 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #4
 • Uczestnicy uroczystości #5 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #5
 • Uczestnicy uroczystości #6 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #6
 • Uczestnicy uroczystości #7 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #7
 • Uczestnicy uroczystości #8 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #8
 • Uczestnicy uroczystości #9 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #9
 • Uczestnicy uroczystości #10 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #10
 • Uczestnicy uroczystości #11 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #11
 • Uczestnicy uroczystości #12 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #12
 • Uczestnicy uroczystości #13 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #13
 • Uczestnicy uroczystości #14 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #14
 • Uczestnicy uroczystości #15 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #15
 • Uczestnicy uroczystości #16 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #16
 • Uczestnicy uroczystości #17 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #17
 • Uczestnicy uroczystości #18 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #18
 • Uczestnicy uroczystości #19 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #19
 • Uczestnicy uroczystości #20 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #20
 • Uczestnicy uroczystości #21 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #21
 • Uczestnicy uroczystości #22 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #22
 • Uczestnicy uroczystości #23 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #23
 • Uczestnicy uroczystości #24 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #24
 • Uczestnicy uroczystości #25 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #25
 • Uczestnicy uroczystości #26 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #26
 • Uczestnicy uroczystości #27 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #27
 • Uczestnicy uroczystości #28 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #28
 • Uczestnicy uroczystości #29 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #29
 • Uczestnicy uroczystości #30 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #30
 • Uczestnicy uroczystości #31 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #31
 • Uczestnicy uroczystości #32 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #32
 • Uczestnicy uroczystości #33 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #33
 • Uczestnicy uroczystości #34 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #34
 • Uczestnicy uroczystości #35 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #35
 • Uczestnicy uroczystości #36 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #36
 • Uczestnicy uroczystości #37 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #37
 • Uczestnicy uroczystości #38 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #38
 • Uczestnicy uroczystości #39 Uczestnicy uroczystości
  Uczestnicy uroczystości #39

 

Konstanty Wolski służył w przedwojennej Policji Państwowej na terenie powiatu kartuskiego. Ostatnim miejscem służby była jednostka Policji w Jabłonowie Pomorskim. Rodzina przez wiele lat myślała, że zginął z rąk Niemców – nie wrócił bowiem z ostatniego zadania służbowego, jakim było konwojowanie grupy Niemców z terenu powiatu brodnickiego na wschodnie rubieże Polski. O tym, że przedwojenny policjant zginał z rąk NKWD rodzina dowiedziała się dopiero w latach 80., kiedy opublikowano Listę Katyńską. Wcześniejsze pisma kierowane przez rodzinę Konstantego wolskiego m.in. do Czerwonego Krzyża pozostawały bez odpowiedzi. Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu policjanta w obozie dla jeńców wojennych w Ostaszkowie, rodzina otrzymała dopiero we wrześniu 1996 roku.

Przedwojenni policjanci Policji Państwowej przewożeni z obozu w Ostaszkowie do Kalinina wierzyli, że wrócą do Polski. Nie wrócili. Zginęli zamordowani przez NKWD w 1940 roku. Pamięć o zamordowanych i pochowanych w głębokich dołach niedaleko Miednoje miała zginąć na zawsze. Historię asp. Konstantego Wolskiego przekazał jego wnuk Piotr Rafalski, były policjant KWP w Olsztynie, który zainspirował policjantów do posadzenia na terenie OPP w Olsztynie Dębu Pamięci poświęconemu jego dziadkowi.

(tm)