Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Zanim będzie za późno – spotkanie policjantów z opiekunami dzieci

Problem dopalaczy, narkotyków i środków odurzających to problem dotykający nie tylko osobę uzależnioną, ale także najbliższe otoczenie tej osoby. „Zanim będzie za późno” to program profilaktyczno-edukacyjny adresowany do rodziców uczniów szkół, mający na celu podnieść świadomość o zagrożeniach, jakie mogą stanąć na drodze rozwoju ich dziecka.

Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi poważny problem społeczny w Polsce. Pomimo, podejmowanych działań zapobiegawczych problem uzależnień powraca. Stąd też policjanci w swojej pracy profilaktycznej wiele uwagi poświęcają temu zagadnieniu. Funkcjonariusze z Działdowa we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie oraz w porozumieniu z dyrekcją i pedagogami szkół z terenu powiatu działdowskiego przeprowadzają spotkania z rodzicami uczniów tych szkół realizując założenia programu „Zanim będzie za późno”. Tym razem odbiorcami treści prezentowanych w wczoraj (16.04.2018) przez przedstawiciela policji i pracownika działdowskiego sanepidu, byli rodzice uczniów z Szkoły Podstawowej w Płośnicy. Spotkanie to miało przede wszystkim podnieść poziom wiedzy rodziców na temat problemów związanych z narkotykami, w tym rozpoznawanie symptomów zażywania narkotyków przez młodzież, podniesienie świadomości pod kątem aspektów prawnych związanych z narkotykami oraz zdobycie wiedzy na temat form i możliwości uzyskania pomocy w przypadku pojawienia się tego problemu. Omówiono również aspekty prawne odpowiedzialności osób nieletnich.

(kr/tm)

  • Uczestnicy spotkania
    Uczestnicy spotkania