Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Kętrzyn

Kętrzyn: Targi pracy i edukacji pod patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na czele z zastępcą komendanta mł. insp. Marcinem Piechotą uczestniczyli w targach pracy i edukacji zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie nad którymi patronat honorowy objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Zainteresowani zostali zapoznani z procedurą rekrutacji do służby w policji.

Wczoraj w sali konferencyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie odbyły się targi pracy i edukacji, nad którymi patronat honorowy objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Podczas targów obecny był także zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcin Piechota. Wśród stoisk znalazł się punkt, w którym kętrzyńscy policjanci informowali uczestników targów jakie kryteria i warunki musi spełnić kandydat do służby w policji. Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się o etapach postępowania kwalifikacyjnego, postępowania sprawdzającego oraz systemu punktowego i listy rankingowej. Dodatkowo uczestnicy targów mogli zobaczyć film pokazujący test sprawności fizycznej.

Z myślą o przyszłych kandydatach zostały przygotowane ulotki informacyjne, w których znajdowały się m.in. dane dotyczące poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej oraz sposobie i miejscu złożenia dokumentów, jaki musi przejść każdy kandydat do służby.

Przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane pracą w policji mogą znaleźć niezbędne informację na ten temat na stronie internetowej www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl w zakładce „Rekrutacja”. Zachęcamy!!!

md/in

  • Targi pracy i edukacji - fot. Wojciech Caruk
    Targi pracy i edukacji - fot. Wojciech Caruk
  • Targi pracy i edukacji - fot. Wojciech Caruk
    Targi pracy i edukacji - fot. Wojciech Caruk
  • Targi pracy i edukacji fot. Wojciech Caruk
    Targi pracy i edukacji - fot. Wojciech Caruk