Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

KWP: Działania „Młodość – Brawura – Prędkość” na drogach regionu. Podsumowanie działań

Pomimo licznych kampanii społecznych, komunikatów i apeli o przestrzeganiu ograniczeń prędkości, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które nie stosują się do zasad ruchu drogowego, ignorując w ten sposób bezpieczeństwo swoje oraz innych. Jedną z form egzekwowania przepisów w tym zakresie są działania „Młodość – Brawura – Prędkość” realizowane przez warmińsko – mazurskich policjantów.

Prędkość pojazdu jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Dotyczy to zarówno drogi przebytej w czasie określanym jako czas reakcji psychicznej i fizycznej kierowcy, zwłoki wynikającej z działania mechanizmów układu hamulcowego oraz właściwej drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami na drogach naszego kraju są szczególnie niebezpieczną i niestety nagminną formą nagannych zachowań kierowców. Większość kierowców nie kojarzy faktu, że przekroczenie limitu prędkości powoduje natychmiastowy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Taka sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna w ruchu miejskim, na drogach gdzie występuje duże natężenie ruchu pojazdów, na odcinkach dróg, gdzie w celu poprawy bezpieczeństwa wprowadzono administracyjne ograniczenie prędkości znakami drogowymi. Infrastruktura drogowa na terenie woj. warmińsko-mazurskiego również niekorzystnie wpływa na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sytuacji, gdy kierujący przekraczają dopuszczalną prędkość.

W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych główną przyczyną wypadków spowodowanych przez kierujących na warmińsko - mazurskich drogach było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Na drugim miejscu znalazło się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a trzecią główną przyczyną zdarzeń drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Od lat statystyki zdarzeń drogowych dowodzą, że jednymi z najbardziej niebezpiecznych kierowców w ruchu drogowym są kierowcy w przedziale wiekowym 18-24 lat.

W województwie warmińsko-mazurskim, kierowcy w tym przedziale wiekowym w roku 2016 spowodowali 311 wypadków drogowych, w których zginęło 38 osób, w 2017 – 276, w których zginęło 21 osób.

Kierowcy w wieku 18-24 lata to grupa osób, którą cechuje  brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami. Brawura, skłonność do ryzyka połączone często z niedojrzałością  emocjonalną  prowadzą do większej liczby zdarzeń drogowym z ich udziałem.

Jedną z form egzekwowania przepisów ruchu drogowego są działania profilaktyczno – kontrolne prowadzone przez warmińsko – mazurskich policjantów. Dzisiaj (tj. 20.06.2018) i jutro (tj. 21.06.2018) na drogach Warmii i Mazur policjanci prowadzą działania pn. „Młodość – Brawura – Prędkość”.

Głównym celem działań jest ograniczanie liczby wypadków drogowych poprzez egzekwowanie, zwłaszcza od młodych kierujących, przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Działania mają także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze z komend miejskich oraz powiatowych wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie prowadzą działania w miejscach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń wykorzystując zarówno radiowozy oznakowane jak i pojazdy nieoznakowane. W trakcie akcji policjanci wykorzystują sprzęt pomiarowy m.in. wideorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Podczas 2-dniowych działań policjanci na Warmii i Mazurach skontrolowali ponad 1200 kierujących, w tym blisko 260 "młodych kierowców". Funkcjonariusze nałożyli ponad 530 mandatów za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym, w tym 370 za przekroczenie dozwolonej prędkości. "Młodzi kierowcy" stanowili z tego ponad 16%. Policjanci skierowali blisko 30 wniosków do sądu o ukaranie kierujących, a ponad 60 pouczyli. 33 kierowców straciło dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Warto również podkreślić fakt, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach przez ich lekkomyślność, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też, policjanci będą cyklicznie prowadzić działania i dyscyplinować kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi z przepisami, w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h), policjant obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do starosty, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu tego dokumentu na 3 miesiące.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego bez względu na to, jaką rolę pełni - czy jest kierowcą, pieszym, jeździ na rowerze czy jest motocyklistą. Recepta dla każdego uczestnika ruchu drogowego brzmi podobnie: stosowanie się do obowiązujących przepisów, respektowanie praw innych uczestników, rozsądne i rozważne podejście do dynamicznej sytuacji drogowej, empatia i szacunek.

Policjanci ruchu drogowego dokładają wszelkich starań, by Warmia i Mazury były regionem bezpiecznym, natomiast potrzebne jest wspólne działanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

in

Lidzbark Warm.

 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
Nowe Miasto Lubawskie
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
Olecko
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
 • Działania Młodość - Brawura - Prędkość Działania Młodość - Brawura - Prędkość
  Działania Młodość - Brawura - Prędkość
Mrągowo
 
W środę (20.06.2018) podczas działań funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego fiata, ktory na ulicy Tartacznej w Pieckach jechał z prędkością 85 km/h. 19-letni kierowca nie zauważył, że znajduje się już w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Podczas kontroli drogowej okazało się, że młody mężczyzna miał prawo jazdy od 5 miesięcy. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Elbląg

 

 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
 • Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu
  Działania "Młodość - Brawura - Prędkość" w Elblągu