Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Trzecia edycja pikniku edukacyjnego „Sieciaki na wakacjach” ponownie z udziałem policjantów

Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie zorganizował kolejną edycję pikniku edukacyjnego „Sieciaki na Wakacjach w Twoim mieście”. Pacjenci szpitala dziecięcego poprzez różnorodne gry i zabawy uczyli się, jak reagować na zagrożenia czyhające w wirtualnym świecie. O zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, jego zaletach i wadach oraz netykiecie przypominali obecni na pikniku funkcjonariusze Policji.

Wczoraj (11.07.) dzielnicowy Rewiru II Dzielnicowych KMP Olsztyn i pracownik cywilny Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej z Wydziału Prewencji wzięli udział w pikniku edukacyjnym „Sieciaki na Wakacjach w Twoim mieście” zorganizowanym po raz trzeci przez Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie. Piknik odbył się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, a uczestniczyli w nim mali pacjenci szpitala wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami szkoły przyszpitalnej.

Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, by poprzez gry i zabawy zorganizowane na sześciu stanowiskach edukacyjnych poznawać zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i sposobów unikania zagrożeń, które niestety nie są tylko wirtualne. Pracowników przyszpitalnej szkoły w edukacji o grożących niebezpieczeństwach i sposobach przeciwdziałania im, wsparli przedstawiciele Policji, którzy zasiedli na stanowisku  „.SIECIO-CENTRUM”. Podczas spotkania z funkcjonariuszami Policji dzieci dowiedziały się, czym jest sieć internetowa, jakie są korzyści z podłączenia do Internetu, a jednocześnie, jakie zagrożenia czyhają na użytkowników w wirtualnym świecie. Dzieci były zachęcane, aby korzystały jedynie z zaufanych stron, a o wszystkich niepokojących zdarzeniach informowały dorosłych. Funkcjonariusze przestrzegali przed zawieraniem internetowych znajomości i podawaniem zbyt wielu informacji na swój temat, a także apelowali, by dzieci szanowały innych użytkowników Sieci, zastępując hejtowanie zasadami netykiety i by potrafiły zareagować, gdy komuś sprawiana jest przykrość.

Spotkanie z dziećmi było również okazją do porozmawiania o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas trwających wakacji. Wszyscy uczestnicy pikniku otrzymali od przedstawicieli Policji odblaskowe zawieszki i ulotki akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

„Sieciaki na Wakacjach” to seria wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych od 2006 roku w wielu miastach w Polsce z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji Orange. Akcja ma na celu edukowanie poprzez zabawę – dzieci uczestniczące w pikniku uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać.

Więcej o akcji: https://sieciaki.pl/na-wakacjach.

 

 

(lc/rj)