KGP: XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest współczesny handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934 można zapobiec ludzkim tragediom.

Wydaje się, że czasy niewolnictwa i transport niewolników do pracy przymusowej to zjawisko z przeszłości i nie dotyczy współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Konflikty zbrojne, ubóstwo, bezrobocie, braki w wykształceniu, dyskryminacja ze względu na płeć czy wyznanie w krajach pochodzenia ofiar oraz wysokie zapotrzebowanie na tanie usługi seksualne, popyt na niewykwalifikowaną siłę roboczą i dawców organów w krajach eksploatacji sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych stał się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. Jego istotą jest zniewolenie osoby lub osób a następnie wykorzystywanie, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów. Sprawcy stosują także różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy czy słabości ofiar, żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: pracy przymusowej w nieludzkich warunkach, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90-tych XX i od tego czasu jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Obraz Polski w kwestii handlu ludźmi na mapie Europy się zmienia. Na początku lat 90-tych byliśmy krajem pochodzenia ofiar – kobiet wykorzystywanych w krajach zachodnich do prostytucji. Później staliśmy się krajem tranzytowym dla ofiar z Azji i Europy Wschodniej. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej, rosnący standard życia i stan gospodarki spowodował, iż staliśmy się krajem coraz bardziej interesującym w zakresie migracji zarobkowych dla osób z krajów Europy Wschodniej i Azji, spośród których identyfikowane są ofiary wykorzystywane w Polsce głównie do pracy przymusowej.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które stało się na tyle poważne, że coraz częściej na arenie światowej międzynarodowe instytucje poświęcają tej kwestii swoją uwagę, a w obrębie państwa zajmują się organy sciągania i organizacje pozarządowe, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. W 2018 r. będą to już XII obchody tego dnia. Obchody te mają też na celu uświadomienie potencjalnym ofiarom, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, objęcia ich ochroną, przekazanie wiadomości o dostępie do informacji związanych ze składaniem zeznań (prawa, obowiązki, procedury) i pomocy przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

Przy okazji tegorocznego Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi policjanci z Ełku spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Policjantka wyjaśniła czym jest handel ludźmi, jakie przyjmuje formy, ale przede wszystkim przestrzegała by odpowiednio przygotować się do wyjazdu za granicę, tak by nie paść ofiarą handlu ludźmi. Uczulała by przed wyjazdem sprawdzić czy praca jest legalna oraz by jak najwięcej dowiedzieć się o pośredniku i potencjalnym pracodawcy, a przede wszystkim by decyzji o wyjeździe nie podejmować zbyt pochopnie. Podkreślała, że niefrasobliwość, naiwność i łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego i szybkiego zarobku może nieodwracalnie zmienić  życie, a propozycja interesującej, dobrze płatnej pracy może okazać się pułapką.

  • Uczestnicy spotkania w Ełku Uczestnicy spotkania w Ełku
    Uczestnicy spotkania w Ełku
  • Uczestnicy spotkania w Ełku Uczestnicy spotkania w Ełku
    Uczestnicy spotkania w Ełku
  • Uczestnicy spotkania w Ełku Uczestnicy spotkania w Ełku
    Uczestnicy spotkania w Ełku

W policji zapobieganiem handlowi ludźmi i rozpoznawaniem tego przestępstwa na szczeblu Komendy Głównej Policji zajmują się policjanci z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi, w jednostkach terenowych komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci. Ponadto w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP od 2014 r. funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o numerze 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego.  Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

Koordynatorzy ds. Handlu Ludźmi funkcjonują także we wszystkich komendach wojewódzkich oraz na szczeblach komend miejskich i powiatowych. W dniu 18 października na Warmii i Mazurach koordynatorzy lokalni będą pełnić dyżur telefoniczny, podczas którego będą udzielać informacji osobom zainteresowanym tematem:

KPP w Szczytnie

Wydział Kryminalny

asp. Łukasz Zaręba 

tel. 89 623 12 06

Wydział  Prewencji

podkom. Ewa Szczepanek

tel. 89 623 1216

KMP w Olsztynie

Wydział d/w z Przestępczością  p-ko Życiu i Zdrowiu

mł.asp. Paweł Sołtysiak

tel. 89 522 4816

 

Wydział Prewencji

asp. szt. Małgorzata Demianiuk 

tel. 89 522 4748

KPP w Braniewie

Wydział Kryminalny

Kom. Mirosław Rożak

Tel. 552440230,

sierż. szt. Mateusz Meredyk

Tel. 55 2440236

 

 

KPP w Nowym Mieście Lub.

Wydział Kryminalny

asp.szt. Piotr Klimek

tel. 56 474 22 56

Wydział Prewencji

 asp. Ludmiła Mroczkowska

tel. 56 474 22 28

KPP w Olecku

Wydział Kryminalny

st. asp. Jarosław Niewulis

tel. 604 910 584

Wydział Prewencji

podkom. Tomasz Domel

tel. 507 077 345

 

KPP w Kętrzynie

Wydział Kryminalny

sierż.sztab. Adam Sutkowski

tel. 89 752 82 46

 

KPP w Nidzicy

Wydział Kryminalny

asp. Krzysztof Miros

tel. 89 625 02 68

Wydział Prewencji

asp. szt.Jarosław Mackiewicz

 tel. 89 625 53 13

KMP w Elblągu

Wydział Kryminalny

sierż.szt. Arkadiusz Stolarczyk

tel.kom.  88 95 63 197

Wydział Prewencji

Asp. szt. Dariusz Komosiński

Tel. 55 230 15 18

KPP w Węgorzewie

Wydział Kryminalny

mł.asp. Magdalena Janek

tel. 87 427 04 44

Wydział Prewencji i  Ruchu Drogowego

Mł. asp. Agnieszka Filipska

Tel. 87 427 04 45

 

 

KPP w Lidzbarku Warmińskim

Wydział Kryminalny

asp. szt. Rafał Tkaczuk

tel. 89 767 72 61

Wydział Prewencji

sierż.szt. Łukasz Czerniewski

tel. 89 767 72 55 

KPP W Mrągowie

Wydział Kryminalny

mł.asp. Łukasz Chmieliński

tel. 89 741 92 74

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

st.asp. Kamil Stankiewicz

 tel. 89 741 92 37

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji

mł.asp. Dorota Kulig

tel. 89 741 92 47,

KPP w Działdowie

Wydział Kryminalny

st. asp. Paweł Przybyszewski

tel. 23 698 02 69

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

sierż. szt. Justyna Nowicka

Tel. 23 698 02 44

KPP w Giżycku

Wydział Kryminalny

asp. szt. Piotr Skrodzki

tel. 87 429 92 59

Asystent ds. Prasowo- Informacyjnych

Asp. Iwona Chruścińska

tel. 87 429 9215

KPP w Ełku

Wydział Kryminalny

asp.Michał Kardyński

tel. 87 621 82 13

Wydział  Prewencji

Asp.sz. Sławomir Wróblewski

Tel. 87 621 82 07

KPP w Piszu

Wydział Kryminalny

st. asp. Arkadiusz Wysocki

tel. 87 425 42 36

Wydział Prewencji

mł. asp. Monika Miara

tel. 87 425 42 66

KPP w Gołdapi

Wydział Kryminalny

nadkom. Marcin Wysocki

tel. 87 615 54 31

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 Asp.szt. Krzysztof Żukowski

Tel. 87 615 54 47

KPP w Iławie

Wydział Kryminalny

asp. Tomasz Tadajewski

tel. 89 640 72 33

 

Wydział Prewencji

Asp. Joanna Kwiatkowska

Tel. 89 640 72 03

KPP w Ostródzie

Wydział Kryminalny

asp. Krzysztof Komorowski

tel. 89 642 72 34

 

Wydział Prewencji

asp. szt. Agnieszka Szandrowska

tel. 89 642 72

KPP w Bartoszycach

Wydział Kryminalny

mł.asp. Klaudiusz Siwiński

tel. 89 762 82 279

Wydział Prewencji

podkom. Łukasz Grabczak

tel. 89 762 82 217

Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl

Armia Zbawienia

ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
 

YouCanFree.Us Polska

ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl
 

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

(BK/ig/tm)