Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ruch drogowy to bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa

Policjanci z garnizonu warmińsko – mazurskiego kontrolowali uczestników ruchu drogowego pod kątem prędkości oraz nietrzeźwości. Te dwa czynniki są głównymi przyczynami wypadków drogowych. Policjanci wzięli pod „lupę” kierujących jadących do miejsc pracy. Poranne godziny niestety sprzyjają kierującym na popełniane przestępstw czy też wykroczeń kierowania z nadmierną prędkością oraz pod wpływem alkoholu.

Zdarzenia drogowe wynikają z kilku czynników. Są nimi m.in. prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu oraz pośpiech osób przemieszczających się do pracy. Policjanci obserwując negatywne skutki tych zdarzeń, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, wzięli pod „lupę” tę właśnie grupę uczestników ruchu. Dzisiaj (22.10.18r) w godzinach porannych tj. między godziną 4.00 a 8.00,  funkcjonariusze w kilku miastach naszego województwa kontrolowali pracowników firm skupiających większą liczbę osób. Tego dnia przy największych zakładach pracy naszego województwa można było zaobserwować przynajmniej po dwa patrole. Jeden z patroli kontrolował stan trzeźwości kierujących przy wjazdach do zakładów, natomiast drugi patrol w sposób statyczny lub dynamiczny wykonywał pomiar prędkości na drogach dojazdowych do powyższych miejsc. Policjanci ruchu drogowego łącznie przebadali na zawartość alkoholu 4262 osób, z czego 25 znajdowało się pod wpływem alkoholu, a 35 przekroczyło dopuszczalną prędkość.

Jeśli weźmiemy pod uwagę poszczególne godziny poranne i zdarzenia z udziałem kierujących to w pierwszych półroczach roku 2017 i 2018 wyglądało to tak:

 

Rok

2017

2018

Godzina

05:00-06:00

06:00-07:00

05:00-06:00

06:00-07:00

Wypadki

18

26

7

31

Kolizje

101

201

98

210

 

Poniżej przedstawiamy zdarzenia drogowe, które wystąpiły w określonych godzinach:

Wypadki drogowe i ich skutki według dobowego czasu za lata 2015 - 2017

 

 Liczba wypadków

 Liczba zabitych

 Liczba rannych

Godziny

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

4:00-5:59

39

50

49

6

10

3

45

67

64

6:00-7:59

126

144

119

12

17

4

148

172

137

 

W minionym 2017 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 134 wypadki drogowe, tj. 9,2 % ogółu wypadków, z czego kierujący pojazdami spowodowali 112 wypadków natomiast piesi użytkownicy drogi  22.

Natomiast jeśli chodzi o wypadki drogowe w których sprawcami byli nietrzeźwi kierujący, to za 9 miesięcy roku 2016, 2017 i 2018 przedstawia się to tak:

 

Rok

2016

2017

2018

Wypadki

115

81

72

 

Poniżej przedstawiamy tabelarycznie ogólną liczbę zdarzeń drogowych w poszczególnych latach:

Wypadki i ich skutki oraz kolizje drogowe w latach 2015-2017

Lata

Liczba wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba

kolizji

2015

2016

2017

1542

1630

1456

140

158

118

1878

2043

1735

14417

15682

17149

Ogółem

7898

717

9686

75819

 

 

Wypadki i ich skutki oraz kolizje drogowe spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu w latach 2015 – 2017:

Sprawca

 Liczba wypadków

 Liczba zabitych

 Liczba rannych

 Liczba kolizji

Rok

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Kierujący

120

146

112

16

18

10

148

195

135

440

438

452

Pieszy

21

27

22

3

2

2

19

25

20

28

17

22

 

 

W latach 2015 - 2017 policjanci województwa warmińsko - mazurskiego zatrzymali kierujących pod wpływem alkoholu:

 

2015 rok

2016 rok

2017 rok

178  KK

87 KW

178  KK

87 KW

178  KK

87 KW

Ogółem policjanci

2621

1625

2534

1330

2508

1368

z tego policjanci ruchu drogowego

1603

1165

1461

884

1478

940

Ogółem nietrzeźwi

4246

3864

3876

 

 

kw