Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: Wyłudził prawo jazdy. Będzie tłumaczył się przed sądem

Dobrowolnie poddał się karze po tym, jak usłyszał zarzut składania fałszywego oświadczenia, aby wyłudzić nowe prawo jazdy, które zostało mu wcześniej zatrzymane na terenie Niemiec po tym, jak kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyznę czeka kara grzywny.

Policjanci z Komisariatu Policji w Lubawie pod nadzorem prokuratury prowadzili postępowanie przeciwko 37-latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawca będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kk złożył fałszywe oświadczenie informując o zniszczeniu prawa jazdy kat. B. Mężczyzna w ten sposób wyłudził wtórnik dokumentu, gdy w rzeczywistości jego prawo jazdy zostało zatrzymane przez policję na terytorium Niemiec. Policjanci ustalili, że mieszkańcowi powiatu iławskiego mundurowi zatrzymali prawo jazdy w związku z kierowaniem przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyźnie, do którego się przyznał i dobrowolnie poddał się karze. Czeka go kara grzywny w wysokości 1800 zł.
Przypominamy !
Kodeks karny art. 233 § 1 mówi o tym, że „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

(jk/rj)