Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Logo KWP

KWP: Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych - apele o bezpieczne i roztropne korzystanie z dróg i ulic!

W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Śmierć i obrażenia na drodze to zdarzenia nagłe, gwałtowne i z pewnością traumatyczne. Ich wpływ pozostaje długotrwały, czasem nieprzemijający. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych.

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który przypadł w tym roku na 18 listopada był poświęcony pamięci wielu milionów zabitych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, ich rodzinom, bliskim a także najbliższemu otoczeniu. Hołd w tym dniu oddawany był również zespołom ratunkowym, które niosą pomoc przy tego typu wypadkach. Wśród nich są m.in. funkcjonariusze policji oraz specjaliści medyczni.

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych ustanowiły same ofiary zdarzeń drogowych. Ciężar smutku i cierpienia, z którym boryka się ogromna liczba osób jest tym większy, że znaczna liczba ofiar to ludzie młodzi. Jednym z ważnych aspektów jest również to, że wielu zdarzeniom można było zapobiec. Brawura, lekkomyślność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego to z pewnością elementy, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo.

Msza święta z tej okazji połączoną z apelem o bezpieczne i roztropne korzystanie z dróg i ulic, została odprawiona w niedzielę, 18 listopada 2018 roku o godzinie 11.30 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy przy ul. M. Konopnickiej 15. Jej uczestnicy po mszy mieli okazję spotkać się i wysłuchać mł. insp. Mariusza Tańskiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, który streścił, jak aktualnie prezentuje się stan bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur. Natomiast ks. podinsp. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców, zwrócił się z apelem do kierowców i uczestników ruchu drogowego o wspólną troskę o bezpieczeństwo oraz o modlitwę za ofiary wypadków na drogach i uroczyste obchodzenia Dnia Pamięci, do czego zachęcał także Jan Paweł II. O podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz współodpowiedzialności za jego poprawę  mówił także sierż. szt. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji podczas Mszy Świętych w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.

Do listopada…

Ponad ¼ wypadków była spowodowana niedostosowaniem prędkości do warunków jazdy - 288 do listopada br. Drugą najczęstszą przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 215. Pozostałe częste przyczyny takich zdarzeń to nieprawidłowe wyprzedzanie innych użytkowników drogi czy wymijanie przeszkód, które na drodze się pojawiały. Częstym niebezpiecznym zjawiskiem, które skutkuje zdarzeniami drogowymi jest także niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzających pojazdów oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym – 87. Za 83 wypadki odpowiedzialni byli nietrzeźwi kierowcy, a za 8 nietrzeźwi piesi.

Na początku listopada br. ruszyła druga odsłona akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „NIE ZBIJAJ – CHCĘ ŻYĆ!” przygotowanej przez Policję, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną. Odbiorcami są kierujący pojazdami, a jej celem jest przede wszystkim przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, w tym przekraczanie prędkości, jazda po spożyciu alkoholu to istotne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków drogowych oraz ich skutki oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Hasło „NIE ZABIJAJ!” w tym przypadku, to nie tylko odwołanie do V przykazania Dekalogu. To przede wszystkim apel do kierowców, pasażerów, pieszych o przestrzeganie przepisów i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Pamiętajmy także o odblaskach, które po prostu ratują życie.

Piesi muszą pamiętać, że zgodnie z prawem poza obszarem zabudowanym po zmroku muszą używać odblasków. Mimo że w obszarze zabudowanym takiego obowiązku nie ma, to także i w mieście nawet w świetle latarni pieszy jest bardziej widoczny, kiedy posiada elementy odblaskowe, niż gdyby ich w ogóle nie miał. W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach policjanci odnotowali 1407 przypadków braku wymaganych prawem odblasków. 1116 osób zostało ukaranych mandatem, 244 pouczono. Skierowano także 47 wniosków o ukaranie do sądu. Rok wcześniej policjanci odnotowali 1859 osób, które popełniły to wykroczenie, 1202 zostało ukaranych mandatem, 605 pouczono, wobec 52 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Natomiast od początku 2018 roku policjanci odnotowali ponad 500 osób, które nie wywiązały się z obowiązku noszenia elementu odblaskowego poza obszarem zabudowanym. Z roku na rok obserwujemy spadek liczby osób niekorzystających z odblasków. To pozytywny trend. To pokazuje, że nasze działania uświadamiają społeczeństwu, jak ważny jest odblask.

tm/js/in