Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo / Ruszkowo: Debata społeczna „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

Na jakie zagrożenia narażone są dzieci korzystające z Internetu? Jak wyglądają substancje psychoaktywne i środki odurzające? Jakie zasady obowiązują dzieci i rodziców – uczestników ruchu drogowego? To główne tematy debaty dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Ruszkowie.

W Szkole Podstawowej w Ruszkowie odbyła się debata społeczna „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. Głównymi uczestnikami debaty byli rodzice uczniów uczęszczających do szkoły, grono nauczycielskie oraz osoby zainteresowane. Debatę otworzyła Dyrektor SP w Ruszkowie oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie.

Pierwszym tematem spotkania była odpowiedzialność osób nieletnich w świetle obowiązującego prawa oraz zagrożenia, na które narażone są dzieci w sieci. Uczestników debaty uczulono na zwracanie uwagi na dzieci korzystające z Internetu, a zwłaszcza na komunikowanie się za pomocą portali społecznościowych typu Faceebook, WhatsUp, itp. Policjantka ds. nieletnich i patologii omówiła także zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nieletnich, czynów karalnych i przejawów demoralizacji, których najczęściej dopuszczają się osoby w wieku wczesnoszkolnym.

Kolejnym tematem były dopalacze i narkotyki. Policjantka m.in. od spraw profilaktyki zaprezentowała uczestnikom rodzaje substancji psychoaktywnych i środków odurzających oraz dopalaczy, które są najczęściej spotykane na rynku polskim, a także omówiła odpowiedzialność prawną w zakresie przestępczości narkotykowej, w tym odnośnie osób nieletnich. Zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z materiałami poglądowymi i rekwizytami z tej tematyki poprzez wgląd do walizki profilaktycznej, którą udostępnili uczestnikom spotkania policjanci.

 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty
 • Uczestnicy debaty Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty

Spora liczba wychowanków szkoły to osoby na co dzień dochodzące do placówki pieszo lub dojeżdżające z pobliskich miejscowości. Stąd też jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z rodzicami było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Działdowie kom. Jarosław Waks omówił zagrożenia związane z ruchem pieszych i niewłaściwym zachowaniem na drodze (wchodzenie na jezdnię zza pojazdu, na czerwonym świetle, ze wzrokiem utkwionym w ekran telefonu czy ze słuchawkami w uszach). Uwaga rodziców została również zwrócona na dzieci i młodzież poruszająca się jednośladami, w tym rowerami, skuterami, quadami czy na motorowerach bez wymaganych uprawnień i odpowiedniego wyposażenia pojazdów. Ważnym elementem tej tematyki były odblaski, których nieocenioną rolę w poprawie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami.

Do rąk uczestników debaty trafiły ankiety, dzięki którym mogli oni wyrazić swoje zdanie na temat organizacji tego rodzaju spotkań i podać inne tematy, które ich zdaniem powinny zostać poruszone podczas kolejnych spotkań z policją.

(jn/tm)