Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „ Będę odpowiedzialnym kierowcą”- działania przeszły do historii

Dziś w siedzibie olsztyńskiego WORD-u zakończyły się działania „ Będę odpowiedzialnym kierowcą” skierowane do uczniów szkół średnich. Głównym założeniem działań zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego- Regionalne Centrum BRD w Olsztynie było promowanie zasad bezpieczeństwa wśród szczególnej grupy- młodych przyszłych kierowców.

Działania „Będę odpowiedzialnym kierowcą” to wspólne przedsięwzięcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa na warmińsko - mazurskich drogach. Organizatorzy postanowili dotrzeć do szczególnej grupy uczestników ruchu - przyszłych kierowców. Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym zostało objęte honorowym patronatem Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Blisko 5000 uczniów

Organizatorzy działań „Będę odpowiedzialnym kierowcą” postanowili dotrzeć do młodych ludzi - przyszłych kierowców, którzy już niedługo usiądą za kierownicą pierwszego auta. Podczas planowania przedsięwzięcia założono, że działania mają być atrakcyjne dla młodzieży, ale jednocześnie zawierać solidną dawkę wiedzy. 10 września 2018 roku w całym województwie ruszył pierwszy etap działań. Do końca października we wszystkich powiatach naszego regionu policjanci spotykali się z uczniami najstarszych klas szkół średnich. Podczas spotkań przekazywali najważniejsze informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczulali na zagrożenia, informowali jak wiele czynników wpływa na ryzyko powstania wypadku drogowego,  uświadamiali przyszłym kierowcom, jak odpowiedzialną rolę będą pełnić za kierownicą auta i zachęcali, by w przyszłości zostali odpowiedzialnymi kierowcami. W spotkaniach z policjantami wzięło udział blisko 5000 uczniów szkół średnich naszego regionu.

2 etapy konkursowe

Oprócz działań edukacyjnych organizatorzy przygotowali coś jeszcze: dwuetapowy konkurs, w którym młodzi mogli zaprezentować swoją kreatywność i znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym. Zadaniem konkursowym pierwszego etapu było opracowanie scenariusza spotu na temat promowania bezpiecznych, odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym wśród młodych kierowców. Do 26 października chętni mogli nadsyłać swoje prace. Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoniło cztery, których autorzy dziś spotkali się w drugim etapie.

1 zwycięzca

14 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie odbył się drugi etap konkursu „Będę odpowiedzialnym kierowcą”. Czworo finalistów pierwszego etapu prezentowało swoją wiedzę teoretyczną z zakresu prawa o ruchu drogowym w warunkach podobnych jak podczas prawdziwego testu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B.

Po zsumowaniu punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie konkursu wyłoniono zwycięzcę.

Zwyciężczynią konkursu „ Będę odpowiedzialnym kierowcą” została Natalia Sonnenburg z I Liceum Ogólnokształcącego CnN- B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie. Natalia jest uczennicą drugiej klasy. Poświęciła dużo czasu na przygotowanie się do testu wiedzy i bardzo ucieszyła się z wygranej. Jak sama przyznała- nie może się doczekać, by przystąpić do kursu na prawo jazdy. Nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie : voucher na opłacenie kursu na prawo jazdy kategorii B wręczył jej Pan Marek Bojarski- Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. List z gratulacjami w imieniu Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty przekazała zwyciężczyni Pani Angelika Pouch z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Organizatorzy podkreślili, że poziom wiedzy prezentowanej przez finalistów był duży a rywalizacja bardzo wyrównana. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Zakończenie dzisiejszych działań było doskonałą okazją by podziękować przedstawicielom olsztyńskiego WORD-u za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie przekazał mł.insp Mariusz Tański – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie. Mł. insp. Tański podkreślił, jak ważną rolę pełni współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa na drogach regionu.

Gratulujemy zwyciężczyni i wszystkim finalistom konkursu „ Będę odpowiedzialnym kierowcą”.

(mk)