Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Region: Sylwester tuż, tuż – nie zapomnij o bezpieczeństwie własnym i innych

Przed nami noc sylwestrowa – większości z nas kojarzy się z szampańską zabawą i beztroską. Zadbajmy jednak o to, aby nie dołączyły do tego bezmyślność i lekceważenie zasad bezpieczeństwa i by chwila zapomnienia nie zepsuła nam tej nocy. Nie zapominajmy o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami, nie przesadzajmy z alkoholem i wspólnie zatroszczmy się o bezpieczny powrót do domu wszystkich imprezowiczów.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa mówią jednoznacznie, że używanie petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych jest zakazane. Ograniczenie to, nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku, o ile prawo lokalne nie stanowi inaczej.

Niestosowanie się do powyższego zakazu zagrożone jest karą grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. Nie oznacza to również, że w wyznaczonych dniach istnieje dowolność używania przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie ich przeznaczeniem co w ostateczności może spowodować szereg negatywnych konsekwencji, nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Media w tym czasie podają często informacje o wypadkach: poparzeń, zranień i pożarach, a nawet przypadkach śmiertelnych. Przyczyną większości z nich jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Warunki ostrożności – zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych:

  • kupujmy fajerwerki lub petardy wyłącznie u sprawdzonych sprzedawców i tylko takie, które posiadają odpowiednie atesty, oznaczenia klasy bezpieczeństwa, dane producenta i instrukcję obsługi w języku polskim
  • upewnijmy się, czy środki pirotechniczne są zapakowane w oryginalne opakowania i czy ich struktura nie jest naruszona
  • zawsze używajmy fajerwerków zgodnie z zaleceniami producenta
  • nie lekceważmy ostrzeżeń zamieszczonych na opakowaniu, a do zabawy wybierzmy odpowiednie miejsce
  • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas podpalania fajerwerków. Nigdy nie próbujmy odpalać petard w pomieszczeniach zamkniętych, balkonach czy oknach mieszkań
  • jeśli nie masz skończonych 18 lat nie próbuj nabyć wyrobów pirotechnicznych – ich sprzedaż jak również używanie dozwolone jest jedynie osobom pełnoletnim
  • nie zapominajmy o zwierzętach, które raczej nie przepadają za głośnym hukiem wydawanym przez petardy. Dyskomfort związany z tą wyjątkową nocą może być odczuwalny przez zwierzęta bardzo długo.

Zanim wybierzemy się na jedną z tych imprez zastanówmy się dwa razy czy warto zabierać ze sobą dużą ilość pieniędzy. W zatłoczonych miejscach pole do popisu mają kieszonkowcy, którzy mogą wykorzystać naszą nieuwagę. W tym roku Stolica Warmii i Mazur dołącza do miast, w których Nowy Rok nie będzie witany petardami. Choć Sylwestrowa noc nieodłącznie, od lat, kojarzy się z wystrzałową - i to dosłownie - zabawą, to dla zwierząt często bywa to traumą. Podkreślają to lekarze weterynarii, wiedzą o tym doskonale opiekunowie pupili, które często bardzo źle znoszą huk petard. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podjął decyzję o przejściu na pokazy świetlne. Dzisiejsza technologia, coraz większa dostępność laserów, pozwalają na bardzo efektowne i wbijające się w pamięć pokazy. Oczywiście, nie zabraknie muzyki, z którą pokazy są zestrojone, co czyni z nich bardzo nastrojowe widowiska. Miejska, sylwestrowa zabawa odbędzie się na pl. Dunikowskiego.

Pamiętajmy:

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.

Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami materiałów pirotechnicznych.

Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci!

Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach.

Odpowiedzialność karna – Kodeks Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci życzą wszystkim szampańskiej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy podczas witania Nowego Roku.

(rp/js/tm)