Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: XXIV Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej

Zakończył się XXIV finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Jej organizatorom przyświeca idea popularyzowania wśród młodzieży szkolnej zagadnień obrony cywilnej, a także przypominanie o obowiązku przestrzegania m.in. przepisów ruchu drogowego.

W ubiegłym tygodniu zakończył się finał XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej jest wydarzeniem organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Jej celem jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw, wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach. Jeśli chodzi o ruch drogowy to testy zawierały m.in. przepisy dotyczące osób pieszych oraz rowerzystów oraz przepisy ogólne, które spotykamy na co dzień.

Program olimpiady składał się z II etapów:

I etap to test pisemny, teoretyczny składający się z 50 pytań, rozwiązywany indywidualnie przez wszystkich uczestników Olimpiady

II etap – ustny, praktyczno – teoretyczny w oparciu o poszerzoną tematykę. Zadanie do tego etapu zostały przygotowane przez ekspertów z KWP w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, Grupy Ratownictwa PCK w Olsztynie oraz Wojewódzką Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie.

W olimpiadzie udział wzięły zespoły reprezentujące 20 szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko – mazurskiego, tj. zwycięzcy szczebla powiatowego. Poziom zawodów był bardzo wysoki, gdyż w konkurencji teoretycznej trzeba było przeprowadzić dogrywkę.

Poniżej prezentujemy wyniki XXIV Finału Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej:

I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach

II miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

III miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku

Wszystkim laureatom gratulujemy wiedzy w ruchu drogowym

kw

 

 

 

  • laureaci i organizatorzy wiedzy o obronie cywilnej