Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” –akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do pieszych oraz do kierujących pojazdami

W Elblągu funkcjonariusze drogówki zainaugurowali ogólnopolską akcję „Na drodze - Patrz i Słuchaj”. Jest to kolejna akcja informacyjno – edukacyjna skierowana do pieszych oraz do kierujących pojazdami.

Celem prowadzonych działań profilaktycznych będzie:

 • zwrócenie uwagi pieszych, w tym osób starszych na zagrożenia związane m.in. z  nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię;
 • uświadamianie i przypominani kierującym pojazdami o: obserwacji drogi i jej otoczenia, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych, w tym zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Wiele osób wychodzi z domów każdego dnia do pracy, szkoły, miejsc kultu religijnego, na spotkania z przyjaciółmi do centrów handlowych… i już nigdy nie wraca. Giną w wypadkach drogowych, doznają obrażeń ciała, stają się trwale niepełnosprawnymi. Wypadki te powodują cierpienie i zmartwienie, a także trudności finansowe dla rodzin i najbliższych, zarówno sprawcy, jak i ofiary wypadku drogowego.

- Dlatego tak bardzo ważna jest koncentracja uczestników ruchu drogowego oraz znajomość obowiązujących na drodze przepisów, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nich  - mówi kom. Tomasz Krawcewicz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. - Należy zwrócić uwagę na to, że znajomość przepisów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie dotyczy tylko kierujących pojazdami, ale także pozostałych jego uczestników.

Policja przypomina

Postęp technologii i ciągła potrzeba bycia online sprawia, że z jednej strony wszelkie nowinki techniczne ułatwiają i poprawiają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, z drugiej natomiast mogą pośrednio przyczynić się do tragedii. Telefony, tablety czy też „urządzenia GPS” pomagają, ale także rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Koncentrację użytkowników drogi mogą rozpraszać następujące czynniki:

 1. wizualne, które odciągają wzrok od drogi np. reklamy, wystawy, rozmowy z innym uczestnikiem ruchu drogowego, obsługa telefonu, tabletu czy nawigacji.
  Pieszy czy kierowca zajęty rozmową, bezpośrednio czy też przez telefon, przechodząc przez jezdnię lub kierując pojazdem, w trakcie rozmowy spogląda np. na drugą osobę albo na wyświetlacz telefonu czy innego urządzenia, co  powoduje, że nie skupia się w pełni na drodze i jest rozkojarzony.
 2. słuchowe, które odciągają percepcję słuchową od sytuacji drogowej, np. głośne słuchanie muzyki, rozmowy, hałas. Mimo że zdecydowaną większość informacji dostarcza nam wzrok, nie należy bagatelizować roli sygnałów dźwiękowych. Słuchając głośno muzyki poprzez słuchawki lub w samochodzie, pieszy czy też kierowca może narazić siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.
  Pieszy np. podczas przechodzenia przez jezdnię, powinien nie tylko się rozejrzeć, ale również skupić swój słuch, gdyż w wielu przypadkach wcześniej może usłyszeć nadjeżdżający z dużą prędkością pojazd, niż go zauważy.
  Kierowca słuchający głośno muzyki w samochodzie lub poprzez słuchawki może nie usłyszeć sygnałów dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych, nadjeżdżających samochodów lub innych dźwięków, które pozwalają na analizowanie sytuacji na drodze.
 3. poznawcze, które odciągają uwagę np. poprzez myślenie o sprawach niezwiązanych ze świadomym uczestnictwem na drodze. Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierowca może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Nawet doświadczeni kierowcy potrzebują czasu, aby móc zareagować na zmieniające się warunki i sytuacje na drodze.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze oraz duże natężenie ruchu powoduje, że zagrożenie powstaje zwykle w bardzo krótkim czasie. Dlatego też wszelkiego rodzaju tzw. „rozpraszacze” (telefony, smartfony, tablety, nawigacje, reklamy itd.) mają również wpływ na poziom koncentracji. Niższy poziom koncentracji powoduje wzrost czasu reakcji i podjęcie niewłaściwej decyzji. Opóźniony refleks i nieodpowiednie zachowania  uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje.

Używanie wielu tzw. „rozpraszaczy” nie jest zakazane prawem, dlatego też policjanci, kolejny już rok, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „NA DRODZE - PATRZ I SŁUCHAJ!” będą informować, edukować uczestników ruchu drogowego oraz apelować o rozwagę i zachowanie ostrożności.

Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego na Warmii i Mazurach

Wypadki z udziałem osób pieszych

Wypadki zawinione i niezawinione przez pieszych oraz ich skutki w latach 2014 - 2018

Rok 

 Liczba wypadków

 Liczba zabitych pieszych

 Liczba rannych pieszych

 Liczba kolizji

2014

370

43

334

308

2015

320

30

307

266

2016

354

33

329

276

2017

317

24

296

247

2018

261

33

232

242

Ogółem

1622

163

1498

1339

 

W 2018 roku odnotowano  261 wypadków z udziałem pieszych. W wypadkach tych  zginęły 33 osoby, wszystkie były niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. 232 zostało rannych (wśród rannych było 230 pieszych), z winy kierowców doszło do 172 wypadków, w których zginęło 12 osób (wszystkie były pieszymi), a 170 zostało rannych (163 pieszych). Najwięcej wypadków, bo 117, miało miejsce na przejściu dla pieszych: w nich zginęło 8 osób, a 110 zostało rannych; tylko jedna spośród ofiar nie była osobą pieszą.

Z winy pieszych doszło do 65 wypadków drogowych, w których 10 osób zginęło, a 55 zostało rannych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni (56 wypadków). To tam zginęło 10 pieszych, a 44 pieszych zostało rannych. Piesi spowodowali 8 wypadków na przejściu dla pieszych, w których nikt nie zginął, a 8 pieszych odniosło w tych wypadkach obrażenia.

Ponad 68% wypadków spowodowanych przez kierowców względem pieszych miało miejsce na przejściu dla pieszych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni poza przejściem dla pieszych. 

Wypadki spowodowane przez pieszych i ich skutki w latach 2014 – 2018

 

 Rok

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

2014

118

12

107

112

2015

92

17

77

86

2016

97

10

87

72

2017

88

12

76

89

2018

66

11

55

85

Ogółem

461

62

402

444

 

Przyczyny wypadków spowodowanych przez osoby piesze i ich skutki w latach 2016 – 2018

Przyczyny z winy pieszych 

 Liczba wypadków

 Liczba zabitych

 Liczba rannych

 Liczba kolizji

Rok

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem

52

49

32

4

6

4

48

43

28

40

44

48

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

8

6

11

0

0

2

8

6

9

3

1

5

Leżenie, siedzenie, klęczenie, stanie na jezdni

5

7

6

2

3

3

3

4

3

3

6

0

Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody

9

7

6

1

0

0

8

7

6

5

7

13

Chodzenie nieprawidłową stroną drogi

3

4

4

1

3

2

2

1

2

7

3

3

Inne przyczyny

11

10

3

1

0

0

10

10

3

13

21

13

Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle

8

5

3

1

0

0

7

5

3

1

6

3

Zatrzymanie, cofnięcie się

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Ogółem

97

88

66

10

12

11

87

76

55

72

89

85

Przytoczone dane ukazują, że  na przestrzeni ostatnich lat w dalszym ciągu główną przyczynę wypadków spowodowanych przez pieszych stanowią te, w których piesi w sposób nieostrożny próbują przekroczyć jezdnię, nie upewniając się co do możliwości bezpiecznego przejścia i wkraczają wprost przed jadący pojazd; przyczyna ta w 2018 roku na 66 wypadków stanowiła aż 32 zdarzenia, co wynosi  48,5 %. W wyniku wtargnięcia na jezdnię liczba zabitych oraz rannych również była najwyższa w porównaniu do pozostałych przyczyn. Jednocześnie wzrosła liczba wypadków (+5), zabitych (+2) i rannych (+4) w wyniku przekroczenia jezdni w miejscu niedozwolonym w porównaniu do roku poprzedzającego.  Piesi w 2018 roku byli sprawcami 85 kolizji, tj. o (-4) mniej niż w roku poprzedzającym, z czego nieostrożne wejście na jezdnię, przed jadący pojazd stanowiło blisko 57 % wszystkich kolizji w tej kategorii.  

Wypadki z udziałem osób pieszych wyraźnie nasilają się w okresie jesienno - zimowym, a więc w okresie w którym znacznemu pogorszeniu ulegają warunki atmosferyczne. Opady śniegu oraz deszczu połączone z szybciej zapadającym zmrokiem powodują, że piesi uczestnicy ruchu są mniej widoczni na drodze dla kierujących pojazdami przez co częściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. Dlatego za każdym razem apelujemy aby używać elementów odblaskowych również w terenie zabudowanym.

Corocznie ponad 50% wypadków z udziałem osób pieszych powstaje w miejscach przeznaczonych lub udostępnionych dla ruchu pieszych. Okazuje się, że właśnie w tych miejscach dochodzi do największej kumulacji zdarzeń wbrew powszechnemu przekonaniu,  o ich bezpieczeństwie. Wynikają one w głównej mierze zarówno z braku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowaniach zarówno przez kierujących pojazdami, jak również samych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W 2018 roku w porównaniu do roku poprzedzającego nastąpił spadek liczby wypadków zaistniałych na wyznaczonych przejściach dla pieszych (-35), co jednak w dalszym ciągu stanowi aż 63 % ogólnej liczby wypadków w tej kategorii. Na uwagę zasługuje wzrost liczby zdarzeń i osób rannych na przystankach autobusowych (+5). Na drugim miejscu wymienić można skrzyżowanie, na którym wystąpiło 58 wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego (27,9 %).

Statystki w Polsce:

W ostatnich latach widoczna jest poprawa stanu bezpieczeństwa, ale mimo sukcesywnie malejącej liczby wypadków z udziałem pieszych, w dalszym ciągu liczba śmiertelnych ofiar wśród tej grupy uczestników ruchu stanowi prawie ⅓ ogółu zabitych na polskich drogach.

Większość wypadków to zdarzenia, które polegały na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach ww. akcji policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożenie działania profilaktyczne skierowane nie tylko do pieszych, ale również do kierowców.

Link do filmu akcji "Na drodze patrz i słuchaj"

https://pliki.policja.gov.pl/sharing/Y15EeaBm2

 

kgp/kw

 • Policjanci podczas działań " Patrz i słuchaj"
 • Policjanci podczas działań " Patrz i słuchaj"
 • Policjanci podczas działań " Patrz i słuchaj"
 • Policjanci podczas działań " Patrz i słuchaj"
 • Policjanci podczas działań " Patrz i słuchaj"
 • Policjanci podczas działań " Patrz i słuchaj"