Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej założyli Policyjny Klub Sportowy „MAZURY”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie aby uczcić 100. rocznicę powstania Policji Państwowej założyli Policyjny Klub Sportowy „MAZURY”. Klub nawiązuje do najstarszych tradycji formacji mundurowej.

Rok 2019 jest rokiem szczególnym dla całej niebieskiej formacji ponieważ obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. W tym ważnym dla policjantów roku  funkcjonariusze KPP w Ostródzie postanowili założyć Policyjny Klub Sportowy „MAZURY”. Klub swoją działalnością nawiązuje do najstarszych prosportowych organizacji, które z inicjatywy Komendy Głównej Policji w Warszawie działały przy jednostkach policji od 1924 roku, a ukierunkowane były na sport masowy mający na celu podnoszenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy policji.

Po akceptacji inicjatywy ostródzkich policjantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie w piątek (09.08.2019) na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się zebranie założycielskie. Na spotkaniu 15 funkcjonariuszy podjęło jednogłośnie decyzję o założeniu Policyjnego Klubu Sportowego „MAZURY”.  Inicjatywę ostródzkich policjantów wsparł  także nadkom. Marcin Danowski Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie.

Podstawowym celem działalności klubu jest podnoszenie i rozwój sprawności fizycznej jego członków, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznych oraz promowanie sportu, ratownictwa, rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia. Zadaniem klubu jest również promowanie zawodu policjanta jako atrakcyjnego i konkurencyjnego na lokalnym rynku pracy. Poprzez sport i rekreacje organizacja nawiązuje również do tradycyjnego  wychowania w duchu patriotycznych wartości.

Sięgając do tradycji pierwszych policyjnych klubów sportowych posiadających w swoich strukturach kilkanaście sekcji, ostródzka organizacja zadeklarowała utworzenie różnych sekcji sportowo-szkoleniowych m.in.: gier zespołowych, strzelectwa, taktyk i technik interwencji i sportów siłowych.

Pierwszym prezesem Policyjnego Klubu Sportowego „MAZURY” został oficer dyżurny KPP w Ostródzie nadkom. Mirosław Ostaszewski.

We wtorek (13.08.2019) w KPP w Ostródzie odbyło się pierwsze spotkanie prezesa nowopowstałego klubu sportowego z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Na spotkaniu przedstawiono i omówiono przedsięwzięcia zaplanowana przez członków klubu na drugie półrocze jubileuszowego roku.  Prezes klubu nadkom. Mirosław Ostaszewski przekazał nadkom. Marcinowi Danowskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie statut Policyjnego Klubu Sportowego „MAZURY”.

Inicjatywę tę patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

(ak/tm)

  • Spotkanie prezesa PKS Mazury z KPP w Ostródzie
    Spotkanie prezesa PKS Mazury z KPP w Ostródzie