Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Państwo bez tortur! – spotkanie kadry kierowniczej z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” przyjęli zaproszenie Komendanta Wojewódzki Policji w Olsztynie i przeprowadzili spotkanie z kadrą kierowniczą warmińsko-mazurskiej policji. Podczas dwóch dni poruszone zostały ważne zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka.

We wtorek i środę (10–11.09.2019) na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do Olsztyna przyjechali przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur”. Zaproszeni goście w budynku OPP w Olsztynie przeprowadzili szkolenie z zakresu zapobiegania stosowaniu tortur. Wzięli w nim udział nadzorujący służbę prewencyjną komendanci miejscy i powiatowi (lub ich zastępcy), a także naczelnicy niektórych wydziałów KWP, kierownicy komórek organizacyjnych komend miejskich i powiatowych nadzorujący pracę w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych oraz przedstawiciele służby dyżurnej KMP i KPP - łącznie 60 osób.

 

 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania

"Spotkanie było nie tylko świetną okazją do poznania szczegółów zadań pracowników Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, ale przede wszystkim dało możliwość wymiany doświadczeń z zakresu stosowania krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w odniesieniu do osób przebywających w policyjnych aresztach i izbach dziecka”

 - powiedział nadkom. Sebastian Kajczyński, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw ochrony praw człowieka.

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” działa w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak podkreślają przedstawiciele biura, każdy może stać się ofiarą tortur. Dochodzi do nich najczęściej aby uzykać określoną informację, aby zastraszyć lub wywrzeć nacisk. Zespół wizytuje miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności – w przypadku Policji są to PDOZ i PiD - przedstawia propozycje zmian aktów prawnych w kierunku poprawy traktowania i warunków osób pozbawionych wolności. Wizytacje są niezapowiedziane, mają charakter prewencyjny i nie wynikają ze skargi. Ich celem jest rzetelne sprawdzenie, czy w sposób prawidłowy funkcjonują mechanizmy chroniące osoby pozbawione wolności.

Podstawą utworzenia KMPT jest Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

(sk/tm)