„Prędkość” – ogólnopolskie policyjne działania - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Prędkość” – ogólnopolskie policyjne działania

Policjanci cyklicznie prowadzą działania, w których swoją uwagę w sposób szczególny kierują w kierunku określonej grupy uczestników ruchu drogowego i w miejsca, w których często dochodzi do łamania przepisów przez użytkowników dróg. Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń, które ponosi za sobą najtragiczniejsze skutki, jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Dlatego w trakcie działań „Prędkość” policjanci – także ci ze specjalnej Grupy SPEED – nie będą mieli pobłażania wobec kierowców, którzy świadomie będą lekceważyć ograniczenia prędkości.

W przedświąteczny piątek (20.12.2019) policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Policjanci zwracają jednak uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W 2019 roku kierujący pojazdami (głównie samochodami osobowymi) spowodowali w Polsce ponad 25 tys. wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 2087 osób, a przeszło 30 tys. zostało rannych. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, to najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To właśnie nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2019 r. doprowadziła do śmierci 726 osób. Co istotne, jest ona groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Warto zaznaczyć również, że przy dużych prędkościach nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje kierowcy i pasażerom gwarancji na przeżycie.

Od 18 maja 2015 r. w Polsce obowiązuje przepis skutkujący zatrzymaniem prawa jazdy kierującemu, który przekroczył prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Na początku wejścia w życie tej regulacji zauważalne było znaczne zmniejszenie prędkości pojazdów w Polsce. Mniej było również zdarzeń drogowych skutkujących obrażeniami ciała bądź śmiercią. Niestety z biegiem lat intensywność oddziaływania przepisu na kierujących znacznie zmalała. W tym roku odnotowaliśmy ponad 47 tys. kontroli drogowych spowodowanych takim przekroczeniem prędkości. Liczba ta jest bardzo niepokojąca, ponieważ w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wzrosła o blisko 70%.

Celem policyjnych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. W akcji wykorzystane są radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Zarówno statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie, możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W działaniach udział wezmą także doświadczeni policjanci z Grupy SPEED. Będą zwracać uwagę i reagować na karygodne zachowania kierowców i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.

  • Radiowóz Grupy SPEED Radiowóz Grupy SPEED
    Radiowóz Grupy SPEED
  • Radiowóz Grupy SPEED Radiowóz Grupy SPEED
    Radiowóz Grupy SPEED

Policjanci zespołu „SPEED” działają na terenie całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. Jednak „piraci drogowi” mogą również zostać przez nich zatrzymani i ukarani w trakcie pomiarów statycznych, prowadzonych za pomocą mierników prędkości z wizualizacją.

W tym roku – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - na terenie Warmii i Mazur odnotowaliśmy mniej wypadków (1190 w 2018 r. i 1059 w 2019 r.), mniej ofiar śmiertelnych (131 w 2018 r. i 97 w 2019 r.) i mniej rannych (1400 w 2018 r. i 1302 w 2019 r.).

Policjanci z Grupy SPEED od początku jej funkcjonowania na Warmii i Mazurach przeprowadzili 6200 kontroli pojazdów, ujawniając ponad 5600 wykroczeń. Prawie 3700 z nich dotyczyło przekroczeń dozwolonej prędkości. Zatrzymali kierowcom 118 praw jazdy, z czego 100 przypadków dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. W trakcie prowadzonych kontroli policjanci z Grupy SPEED zatrzymali także 23 nietrzeźwych kierujących uczestników ruchu drogowego, czyli potencjalnych sprawców wypadków i drogowych zabójców.

(BRD KGP/tm)