Zimowe szkolenie policyjnych wodniaków - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zimowe szkolenie policyjnych wodniaków

Zbliżające się ku końcowi ferie zimowe 2020r. to czas nie tylko odpoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych ale także czas intensywnej pracy i ćwiczeń przedstawicieli służb dbających o bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.

W dniach 27 – 29 stycznia 2020r. na terenie obiektów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie szkolenie dla policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych. W ramach kontynuacji dotychczasowej współpracy i podejmowanych wspólnie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych Policji Wodnej, w szkoleniu tym uczestniczyli zarówno funkcjonariusze jednostek terenowych garnizonu warmińsko – mazurskiego jak i garnizonu podlaskiego. Dziesięciu wybranych policjantów białostockiej policji wodnej wspólnie z 13-osobową reprezentacją funkcjonariuszy pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych naszego regionu doskonaliło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego podczas 3-dniowych zajęć obejmujących zarówno ćwiczenia na pływalni jak też zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na wodach otwartych Jeziora Wałpusz.

Celem szkolenia było przede wszystkim doskonalenie posiadanych już umiejętności ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w trudnych, zimowych warunkach atmosferycznych. Niska temperatura wody i powietrza, silny wiatr, opady śniegu czy śniegu z deszczem, zalodzona powierzchnia wody to czynniki znacznie utrudniające realizację działań ratowniczych i drastycznie zwiększające ryzyko utraty zdrowia oraz życia osób poszkodowanych.

Dążąc do jak najlepszego przygotowania przedstawicieli policji wodnej obu województw do pełnienia służby na obszarach wodnych, przedstawiciele kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olszynie podzielili się posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem i przeprowadzili wiele godzin wyczerpujących zajęć.

Ćwiczenia te wpłyną na podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodami Podlasia oraz Warmii i Mazur. Mamy nadzieję jednak, że policjanci nie bedą musieli korzystać z nabytych umiejętności.

(gk/rj)

  • Policjanci podczas szkolenia