Wspólne działania służb na rzecz bezpieczeństwa - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania służb na rzecz bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego to wspólne zadanie Policji oraz innych formacji mundurowych – Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystko w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Przypominany również o aplikacji „Kwarantanna domowa”, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowej izolacji.

Olsztyńscy policjanci w codziennej służbie wspierani są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej w Olsztynie. Podczas wspólnych patroli mundurowi dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawdzający czy stosują się oni do obowiązujących ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa w kraju. Ich działania mają również charakter profilaktyczny i edukacyjny – uświadamiają mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z rozprzestrzenienia się wirusa oraz o sposobach przeciwdziałania tego zjawisku.
Ponadto, policjanci codziennie przeprowadzają kontrole osób przebywających na kwarantannie pod wskazanym adresem.  Do tych zadań kierowani są w pierwszej kolejności funkcjonariusze, którzy znają obszar i mieszkańców objętych kwarantanną, a także ci policjanci, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W wykonywaniu zadań policjantów wspierają żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Policjanci i terytorialsi nawiązują kontakt z osobą objętą kwarantanną korzystając z dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych. Następnie w uzgodniony sposób potwierdzają jej obecność w danym miejscu.
Przypominamy również, że w celu ułatwienia nadzoru nad osobami przebywającymi w izolacji domowej została przygotowana specjalna aplikacja pn. „Kwarantanna domowa", która jest darmowa, bezpieczna i dostępna na systemy android i IOS. To proste narzędzie znacznie ułatwia weryfikację obowiązków osób objętych kwarantanną. Każdego dnia do osób, które zainstalowały i aktywowały aplikację przychodzi wiadomość z prośbą o przesłanie swojego zdjęcia. Za pomocą geolokalizacji oraz programu do porównywania twarzy weryfikowane jest miejsce pobytu osoby pozostającej w izolacji domowej. Dodatkowo aplikacja umożliwia złożenia zapotrzebowania na artykuły żywnościowe czy pomoc psychologiczną oraz zapewnia dostęp do komunikatów o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 

(aj/rj)