Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KMP Elbląg

Elbląg: „Bezpieczny Senior” funkcjonuje już 5 lat. Program przynosi wymierne efekty

Blisko 500 spotkań, ulotki, plakaty, kampanie medialne, spotkania z emerytami, kombatantami i wizyty funkcjonariuszy w kościołach. To tylko część działań jakie prowadzą elbląscy policjanci w ramach projektu „Bezpieczny Senior”. Jest on jednym z priorytetów kompleksowego, miejskiego programu „Bezpieczny Elbląg”, który funkcjonuje od 16 lat. Wszystko to daje wymierne efekty. Dzięki pracy profilaktycznej jest mniej oszustw i kradzieży. Łatwowierność i naiwność są zastępowane czujnością i zdrową podejrzliwością, co owocuje współpracą z organami ścigania. Starsi ludzie chętniej dzwonią pod 997 i zgłaszają wszelkie obawy, na które my reagujemy.

Z inicjatywy policji i władz miejskich w 2012 roku zainaugurowano miejską kampanię społeczną pod nazwą „Bezpieczny Senior”, która została włączona w kompleksowy program miejski pod nazwą „Bezpieczny Elbląg”. Kampania jest kontynuacją programu prewencyjnego „Bądź bezpiecznym emerytem” realizowanego od 2010 roku przez Komendę Miejska Policji w Elblągu. W celu promocji przedsięwzięcia organizowano kampanie medialne, publikacje plakatów i kolportaż ulotek. W kampanię włączyli się duchowni poprzez przekazywanie jej treści w ogłoszeniach parafialnych. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 500 spotkań, między innymi z kombatantami, emerytami i słuchaczami Uniwersytetu III Wieku. Wszystko po to, by osoby starsze mogły poczuć się bezpiecznie i nie stawały się ofiarami oszustów i osób podszywających się np. pod przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. W materiałach informacyjnych promujących akcję znajdują się konkretne przykłady oszustw, na które najczęściej „łapią się” osoby starsze ale nie tylko one. To metody na tzw. wnuczka, urzędnika, na gazownię, a ostatnio nawet na policjanta. Plakaty i ulotki podczas spotkań z seniorami  rozdają m.in. dzielnicowi oraz funkcjonariusze zajmujący się zagadnieniami prewencji kryminalnej. W kampanii pomagają nam zaproszeni przedstawiciele firm komunalnych, energetycznych, gazowniczych, spółdzielni mieszkaniowych, elbląskich szpitali, elbląscy radni oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Liga Kobiet Polskich w Elblągu przy współudziale funkcjonariuszy KMP w Elblągu prowadzi cykl wykładów w ramach Akademii Seniora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Nie obce nam są tematy dotyczące cyberprzemocy, uzależnień, czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które poruszamy na debatach społecznych. Najbliższa tego typu debata odbędzie się 20 marca br. o godzinie 10.oo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy ulicy Grunwaldzkiej 137. Tematem spotkania będą nowe formy uzależnień, hazard i cyberhazard. Impreza pod nazwą „Gram, bo lubię muszę” jest inicjatywą Komendanta Miejskiego Policji, Naczelnika Urzędu Celnego oraz Rektora PWSZ w Elblągu. Wszystkich chętnych, w różnym wieku, już teraz zapraszamy.