Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie - Policja Warmińsko-Mazurska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie

Obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie prowadzi Zespół Socjalny Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

kontakt:
tel. miejski 89 5225373
Tel. resortowy 731 5373
e mail: danuta.tatarek@ol.policja.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

  •   Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.u z 201 r. Nr 70,poz 335 z późn .zm.)
  •   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przeznaczania środków funduszu socjalnego na działalność socjalną oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  •   Aneks z dnia 6 lutego 2015 do Regulaminu ZFŚS
  •   Decyzja Nr 145/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 2012 r.w sprawie powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  • Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych
  •   Aktualności