Kontakt - Policja Warmińsko-Mazurska

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 
ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. (89) 522 39 00
fax (89) 522 55 05
 
Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30 
 
 
 
Wojewódzka Informacja Policyjna
tel. (89) 522 44 44