Dyżur prasowy - Policja Warmińsko-Mazurska

Dyżur prasowy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę w sprawach nagłych dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z zespołu:

 

      G R A F I K   D Y Ż U R Ó W    T E L E F O N I C Z N Y C H    K W P:

 

18.04.2017 - 23.04.2017

sierż.szt. Rafał Jackowski

pod numerem telefonu

601 999 567

Oficerowie Prasowi pełniący dyżur w komendach miejskich i powiatowych:

Lista oficerów prasowych