Dyżur prasowy - Policja Warmińsko-Mazurska

Dyżur prasowy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę w sprawach nagłych dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z zespołu:

 

      G R A F I K   D Y Ż U R Ó W    T E L E F O N I C Z N Y C H    K W P:

 

- - -

13.03.2017 - 19.03.2017

sierż. szt. Rafał Jackowski

pod numerem telefonu

601 999 457

- - -

20.03.2017 - 26.03.2017

sierż. Tomasz Markowski

pod numerem telefonu

601 999 457

 - - -

27.03.2017 - 02.04.2017

podkom. Krzysztof Wasyńczuk

pod numerem telefonu

601 666 244

- - -

Oficerowie Prasowi pełniący dyżur w komendach miejskich i powiatowych:

Lista oficerów prasowych