Sekcja Psychologów - Policja Warmińsko-Mazurska

Sekcja Psychologów

Sekcja Psychologów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 41 
10-950 Olsztyn
e-mail: sekcja.psychologow@ol.policja.gov.pl


Olsztyn tel. (89) 522 44 10 lub 522 44 11, fax (89) 522 44 14
Elbląg tel. (55) 230 17 96
Ełk tel. (87) 621 81 97

Kierownik Sekcji Psychologów

podinsp. Jacek Doliński

Komu pomagamy ?
Psychologowie Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie obejmują opieką psychologiczną policjantów i pracowników Policji województwa warmińsko-mazurskiego.


Czym się zajmujemy ?
Działania psychologów policyjnych reguluje Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz, z 2014r. , poz. 118)


Psychologowie Sekcji  Psychologów realizują zadania z zakresu:

  1. Psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w Policji,
  2. Opieki psychologicznej i psychoedukacji,
  3. Psychologii policyjnej  stosowanej.

Główne kierunki pracy psychologów policyjnych to:

  • Interwencja psychologiczna neutralizująca skutki traumatycznych doświadczeń,
  • Pomoc psychologiczna dla policjantów i pracowników Policji,
  • Wspieranie pracy dochodzeniowo - śledczej i operacyjnej Policji,
  • Szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji dla policjantów i pracowników Policji,
  • Dobór zewnętrzny do pracy w Policji oraz dobór wewnętrzny w Policji,
  • Współpraca ze służbami ratowniczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa oraz sytuacji kryzysowych.