Wydział Finansów - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Finansów

Wydział Finansów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. (89) 522 53 50

 

Naczelnik Wydziału Finansów

mgr Jolanta Janiszewska

Struktura organizacyjna:

 • Naczelnik Wydziału Finansów
 • Zespół Księgowości
 • Sekcja Wydatków Osobowych
 • Sekcja ds. Budżetu
 • Zespół ds. Inwentaryzacji  i Windykacji Należności Budżetowych
 • Kasa
 • Sekretariat

 
Zakres zadań:
 
Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:
 

 • wykonuje zadania wynikające z uprawnień Komendanta Wojewódzkiego Policji jako dysponenta środków budżetu państwa III stopnia,
 • realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym dysponenta środków budżetu państwa III stopnia,
 • prowadzi obsługę finansowo - księgową Funduszu Wsparcia Policji,
 • sporządza sprawozdawczość w zakresie właściwości dysponenta środków budżetu państwa III stopnia,
 • realizuje zadania z zakresu inwentaryzacji majątku Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • nadzoruje i koordynuje realizację zadań w podległych jednostkach szczebla powiatowego w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału,
 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej.