Wydział Kontroli

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

                         

Naczelnik Wydziału

 mł. insp. Grzegorz Królik

Zastępca Naczelnika Wydziału

 podinsp. Zbigniew Duda

 

 

Sekretariat Wydziału

tel. (47) 731 53 90
fax (47) 731 53 95

Zespół Kontroli

 tel. (47) 731 53 96, (47) 731 54 07, (47) 731 54 12, (47) 731 53 97, (47) 731 53 98, (47) 731 54 05, (47) 731 54 11

Zespół Analiz

tel. (47) 731 54 04, (47) 731 52 56, (47) 731 54 06, (47) 731 54 00

Zespół Skarg i Wniosków

tel.(47) 731 54 01,(47) 731 54 03, (47) 731 53 99

W Zespole Skarg i Wniosków sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Rozpatrywanie skarg i wniosków - SKARGI I WNIOSKI

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

tel. (47) 731 54 02

 

Zadaniem Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jest zapewnienie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji dostępu do informacji o stanie realizacji ustawowych zadań przez podległe jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji, w celu wspomagania procesu decyzyjnego poprzez:

  1. prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
  2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, a także kontrolowanie i nadzorowanie organizacji przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy;
  3. monitorowanie zdarzeń z udziałem policjantów, pracowników z jednostek Policji lub komórek organizacyjnych Komendy;
  4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach Komendy.