WYDZIAŁ KONWOJOWY - Wydział Konwojowy - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 43
10-543 Olsztyn
tel. (89)  522 46 00
fax (89)  522 46 05

e-mail: naczelnik.konwojowy@ol.policja.gov.pl

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp.  Marek Jedynasty
e-mail: marek.jedynasty@ol.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

podinsp. Adam Rudnicki
e-mail: adam.rudnicki@ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat

Pani Alicja Grabuś
e-mail: alicja.grabus@ol.policja.gov.pl

tel. (89) 522 46 00
tel. resort 731 46 00

 

Zespół ds. Organizacji Służby
ul. Dąbrowszczaków 43
10-950 Olsztyn  
tel. 731 4603, 4604, 4006, 4607

ekspert Zespołu kom. Dariusz Żołądkowski
tel. 731 4603, (89) 522 4603
e-mail: dariusz.zoladkowski@ol.policja.gov.pl

specjalista Zespołu kom. Katarzyna Marczak
tel. 731 4607, (89) 522 4607
e-mail: katarzyna.marczak@ol.policja.gov.pl
 

asystent Zespołu asp. szt. Adam Szulgo
                    tel. 731 4606, (89) 522 4606                  
e-mail: adam.szulgo@ol.policja.gov.pl

asystent Zespołu asp. Adam Czapliński
tel. 731 4604, (89) 522 4604
e-mail: adam.czaplinski@ol.policja.gov.pl

 

Policyjna Izba Dziecka
ul. Borowa 9a
10-950 Olsztyn
tel. 731 3390, (89) 522 3390
fax 731 3395, (89) 522 3395

Kierownik Policyjnej Izby Dziecka
tel. 731 3391, (89) 522 3391
e-mail: pid.olsztyn@ol.policja.gov.pl

Referat w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 43
10-950 Olsztyn
tel. 731 4611, 4612, (89) 522 4611, 4612
fax 731 4609, (89) 522 4609
e-mail: referat.konwojowy-olsztyn@ol.policja.gov.pl

Kierownik Referatu asp. szt. Marcin Ciołek
tel. 731 4610, (89) 522 4610
e-mail: marcin.ciolek@ol.policja.gov.pl

Ogniwo I Referatu w Olsztynie
Kierownik Ogniwa I Referatu st. asp. Grzegorz Piskorz
tel. 731 4611, (89) 522 4611
e-mail: grzegorz.piskorz@ol.policja.gov.pl

Ogniwo II Referatu w Olsztynie
  Kierownik Ogniwa II Referatu asp. Daniel Surowiec
tel. 731 4612, (89) 522 4612
e-mail: daniel.surowiec@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Elblągu
ul. Pl. Konstytucji 1
82-300 Elbląg
tel/fax (55) 611 2475
Kierownik Ogniwa asp. szt. Marcin Zieliński

Ogniwo w Bartoszycach
ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. 732 1292, (89) 762 8292
fax 732 1293, (89) 762 8293
Kierownik Ogniwa st. asp. Krzysztof Olewniczak
e-mail: ogniwo.bartoszyce@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Szczytnie
ul. Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
tel. 733 1294, (89) 6232 294
fax 732 1295, (89) 6232 295
p.o. Kierownik Ogniwa st. asp. Dariusz Pióro
e-mail: ogniwo.szczytno@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Giżycku
ul. 1-go Maja 26
11-500 Giżycko
tel. 735 2217, (87) 429 9217
fax 735 2218, (87) 429 9218
Kierownik Ogniwa asp. szt. Marcin Makowski
e-mail: ogniwo.gizycko@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Iławie
ul. Wiejska 4
14-200 Iława
tel/fax 732 6292, (89) 640 7292
 Kierownik Ogniwa asp. Tomasz Ewertowski
e-mail: ogniwo.ilawa@ol.policja.gov.pl

Ogniwo w Działdowie
ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo
tel. 732 3278, (23) 698 0278
fax 732 3275, (23) 698 0275
Kierownik Ogniwa asp. szt. Maciej Michalski
e-mail: ogniwo.dzialdowo@ol.policja.gov.pl

                                                                                                               

Zadaniem Wydziału jest zapewnienie sprawnego działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania na obszarze działania Komendy poprzez:

 1. Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań konwojowych, w tym:
  a) konwojowanie i doprowadzanie osób z aresztów śledczych i zakładów karnych,
  b) konwojowanie osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej,
  c) konwojowanie i doprowadzanie osób przekazywanych w ramach umów międzynarodowych,
  d) konwojowanie i doprowadzanie nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur,
  e) wykonywanie konwojów etapowych do sektorowego punktu wymiany osób konwojowanych,
   f) wykonywanie konwojów o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa,
  g) zapewnienie bezpieczeństwa konwojowanym, a w szczególności osobom wskazanym jako chronione bądź izolowane.
 2. Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń w województwie warmińsko - mazurskim.
 3. Realizowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji.
 4. Wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów.
 5. Ochronę pomieszczeń dla zatrzymanych, znajdujących się w budynkach sądów w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych lub bezprawnego wtargnięcia osób postronnych.
 6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.
 7. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych w jednostkach Policji województwa warmińsko - mazurskiego.
 8. Analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych utworzonych w jednostkach Policji województwa warmińsko - mazurskiego oraz Policyjnej Izbie Dziecka.
 9. Wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu mających na celu niedopuszczenie do wystąpienia zachowań zakłócających porządek rozprawy lub godzących w powagę sądu.
 10. Współpracowanie z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.