Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku - Spoty - Policja Warmińsko-Mazurska

Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku

Warmia i Mazury to region atrakcyjny turystycznie przez cały rok. Oprócz tysiąca jezior, pojawiło się tu wiele miejsc i obiektów, z których mogą korzystać amatorzy sportów zimowych. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” to kampania, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach.

Więcej na ten temat na naszej stronie http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/28930,KWP-Policyjne-patrole-na-stokach-Warmii-i-Mazur.html?search=994722