Z-t-P/44/18 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska