Menu przedmiotowe:
Galeria
9
Zawody strzeleckie - Bemowo PiskieBezpieczne Ferie 2012
  BEZPIECZNE FERIE 2012 

     W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, policjanci naszego województwa będą szczególnie czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. Jeszcze przed rozpoczęciem zimowego wypoczynku funkcjonariusze będą podejmowali działania profilaktyczne. Podczas spotkań edukacyjnych omawiać będą zagrożenia z jakimi dzieci mogą się spotkać w tym okresie oraz przypominać zasady bezpieczeństwa, których stosowanie pozwoli im takich sytuacji uniknąć.
     Dzieci spędzające ferie w miejscu zamieszkania, pozostawione często bez właściwej opieki dorosłych, narażone są na wiele niebezpieczeństw. Najczęściej są to zagrożenia wynikające z łamania podstawowych zasad bezpieczeństwa, związane z niewłaściwą zabawą, w nieodpowiednim miejscu, z nawiązywania kontaktów z osobami nieznajomymi (zarówno za pośrednictwem Internetu jak i w Realu), z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Bywa, ze dzieci nudząc się wkraczają na drogę przestępstwa.
     Zapewne część dzieci będzie wypoczywać na zimowiskach i innych zorganizowanych formach  wypoczynku. Niestety, pomimo że będą pod stałą opieką wychowawców mogą i one spotkać się z zagrożeniami. Najczęściej są to niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego przewozu środkami lokomocyjnymi lub związane z niewłaściwą organizacją wypoczynku. Przed wyjazdem autokaru z dziećmi istnieje możliwość skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego lub inspektorów z Inspekcji Ruchu Drogowego. Potrzebę skontrolowania autobusu należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem pod wskazanymi niżej numerami telefonów. Policjanci podczas takiej kontroli sprawdzą trzeźwość kierowcy, wymagane dokumenty oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Policjantów należy wezwać w każdym przypadku, jeżeli będziemy mieli zastrzeżenia do stanu technicznego pojazdu oraz co do stanu trzeźwości kierowcy, jeżeli wyczujemy woń alkoholu. Odwiedzając placówki zimowego wypoczynku policjanci będą sprawdzać legalność ich działania będą również zwracać uwagę na sposób sprawowania opieki nad dziećmi, a w szczególności na stan trzeźwości wychowawców i opiekunów.
     Ufamy, że dobre rady pozwolą na bezpieczną organizację wolnego czasu i uchronią dzieci przed przykrościami. O bezpieczeństwie i sposobach ich unikania zagrożeń trzeba z dziećmi jak najwięcej rozmawiać. Największa rolę w tym zakresie mają Rodzice/ Opiekunowie. Dlatego do Was kierujemy te słowa:

Drodzy Rodzice / Opiekunowie!

     Ferie zimowe to czas radości, wolności i swawoli. Aby minęły one szczęśliwie i bez przykrych „niespodzianek” już teraz musicie zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.
    Łatwowierność i naiwność dziecka, brak umiejętności przewidywania są często przyczynami kłopotów. Uczyńcie wszystko, aby Wasze dzieci były bezpieczne. Uczcie ich rozwagi i wyróbcie w nich odruch nieufności wobec osób nieznajomych. Razem przypomnijcie sobie zasady bezpiecznego zachowania w różnych miejscach: w domu, na podwórku, na drodze itp. Zapiszcie na kartce numery telefonów: do pracy – do siebie i współmałżonka, do dziadków. Poproście niepracującego sąsiada, aby  w nagłych sytuacjach Twoje dziecko mogło zwrócić się do niego o pomoc. Organizując kuligi pamiętajmy o bezpieczeństwie osób ciągniętych na sankach. Zakazane jest ciągnięcie za pojazdem osób na nartach lub sankach. Niestety już w roku bieżącym na terenie kraju zaistniały tragiczne w skutkach wypadki, których ofiarami były dzieci podczas ciągnięcia ich na sankach za  pojazdem.

     Ustalcie zasady, które dziecko będzie bezwzględnie przestrzegać:
• zakażcie  dziecku przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalania się z obcym z miejsca zabaw, wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznajomych
• nauczcie  swoje dziecko, aby podczas Waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierało drzwi bez porozumienia się z Tobą (nawet kolegom)
• ustalcie zasadę, że przed wpuszczeniem kolegi do domu najpierw Wy musicie wyrazić zgodę na  jego wizytę
• umówcie się, że dziecko będzie informowało Was o każdym wyjściu na podwórko i planowanym miejscu zabaw
• określcie zasięg terenu po którym dziecko może się samodzielnie poruszać
• najlepiej razem ułóżcie plan zabaw na dzień następny (musicie wiedzieć jak, gdzie i z kim dziecko spędza czas)
• przypomnijcie dzieciom, że nie wszystkie miejsca nadają do zabawy:
- zabrońcie zjeżdżania na sankach, nartach ze wzniesień położnych w pobliżu akwenów wodnych lub dróg, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia pod nadjeżdżające pojazdy
- wchodzenia i ślizgania się po lodzie naturalnych akwenów wodnych,
- ślizgania się na ulicach
• podkreślajcie, jak ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zjeżdżania na sankach między innymi zachowanie bezpiecznej odległości od innych zjeżdżających osób oraz wchodzenie pod górkę bokiem a nie środkiem toru saneczkowego.
• zabrońcie rzucania zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem, bowiem mogą wyrządzić komuś krzywdę. Niebezpieczne jest również rzucanie śnieżkami w jadące samochody. Śniegowa kula może wybić szybę lub przestraszyć kierowcę, który w następstwie może wykonać niewłaściwy manewr i spowodować wypadek.

     Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek:
• upewnij się, że placówka ma zgodę na funkcjonowanie wystawione przez Kuratorium Oświaty, wówczas będziesz miał pewność , że dziecko będzie miało właściwą opiekę dydaktyczną i medyczną oraz że będzie wypoczywało w miejscu dla niego bezpiecznym.
• oceń stan techniczny środka transportu, z którego korzystać będzie Twoje dziecko oraz zdolności psychofizyczne kierowcy autobusu (w razie wątpliwości  niezwłocznie powiadom Policję nr tel. 997)
• wyposaż dziecko w wykaz zabranych przedmiotów (wartościowsze z nich oznacz np. naszywając inicjały)
• na kartce zapisz dziecku numery telefonów: do domu, do pracy, do dziadków i dokładny adres zamieszkania
• szczerze porozmawiaj z dzieckiem o trudnych sytuacjach w jakich może się znaleźć. Powiedz mu jak może sobie poradzić, gdyby napotkał jedną z nich, do kogo winien się zwrócić o pomoc (namawianie do picia alkoholu, przemoc rówieśnicza, molestowanie seksualne).
• W rozmowach telefonicznych z dzieckiem  staraj się uzyskać jak najwięcej informacji na sposób sprawowania opieki przez wychowawców i atmosfery na obozie. W przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec uzyskanych nieprawidłowości  należy kontaktować się z właściwym Kuratorium Oświaty. Natomiast z jednostka Policji tel. 977 lub 112 (telefon komórkowy) niezwłocznie, w przypadku uzyskania informacji o stanie nietrzeźwości wychowawcy, bądź o występującym zagrożeniu dla życia i zdrowia

     Wszystkim wybierającym się w podróż autokarami  przypominamy że:
• przed wyjazdem autokaru z dziećmi istnieje możliwość skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego. Potrzebę skontrolowania autobusu najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Policjanci podczas takiej kontroli sprawdzą trzeźwość kierowcy, wymagane dokumenty oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Policjantów należy wezwać w każdym przypadku jeżeli mamy zastrzeżenia, co do stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu.
• jeżeli w autokarze są pasy bezpieczeństwa, należy pamiętać o ich zapięciu zarówno przez opiekunów jak i przez dzieci.
• podczas wycieczki opiekunowie powinni zadbać o to, aby w czasie jazdy dzieci nie chodziły pomiędzy siedzeniami. Bagaże powinny zostać umieszczone w bagażniku autokaru lub na półkach wewnątrz autokaru.  
• w trakcie podróży należy pamiętać o przerwach, przed dalszą jazdą po przerwie należy sprawdzić liczbę dzieci. Na miejsca postoju w trakcie podróży należy wybierać parkingi usytuowane poza jezdnią.
• jeżeli podczas przerwy w podróży dzieci są poza pojazdem, opiekunowie muszą pamiętać, aby dzieci przebywały z daleka od samochodów  i autokarów wykonujących manewry na parkingu. Opiekunowie powinni pamiętać, aby dzieci nie przechodziły na drugą stronę jedni i nie wychodziły bezpośrednio na jezdnię zza autobusu
• pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat powinien być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy białej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinni być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.
• kierujący takim autobusem obowiązany jest włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży. Inni kierujący omijając autobus, kiedy wsiadają lub wysiadają  z niego dzieci lub młodzież, powinni pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i w razie potrzeby zatrzymać się.
• dla bezpieczeństwa podróżnych bardzo duże znaczenie ma przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców. Normą jest, że dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 9 godzin. Dopuszcza się przedłużenie tego czasu do 10 godzin 2 razy w tygodniu. Łącznie w ciągu tygodnia czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 56 godzin, a w ciągu kolejnych 2 tygodni 90 godzin. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy nie może przekraczać 4 godzin i 30 minut. Przerwa w prowadzeniu pojazdu powinna wynosić nie mniej niż 45 minut lub może być podzielona i wtedy powinna trwać co najmniej 15 minut i następna przerwa co najmniej 30 minut.
• kierowcy autobusów, tak jak inni kierujący obowiązani są poruszać się z dopuszczalną prędkością. Na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu prędkość ta wynosi 80 km/h. Na pozostałych drogach, poza obszarem zabudowanym, dopuszczalna prędkość autobusu wynosi 70 km na godzinę.  Na autostradzie i drodze ekspresowej dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w Prawie o ruchu drogowym wynosi 100 km/h.

     Wybierając się w podróż  samochodem osobowym pamiętajmy o tym, że :
• przebieg trasy podróży należy zaplanować wcześniej. Jeżeli w trakcie podróży korzystamy z nawigacji nie opierajmy się tylko na komunikatach płynących z tego urządzenia, ale również sami obserwujmy drogowskazy i inne znaki drogowe. 
• przez całą dobę zobowiązani jesteśmy do jazdy na włączonych światłach mijania. W ciągu dnia zamiast świateł mijania możemy poruszać się na światłach do jazdy dziennej.
• przed podróżą warto jest odwiedzić stację diagnostyczną i sprawdzić w szczególności prawidłowość działania hamulców, układu jezdnego i kierowniczego oraz ustawienie świateł. Wskazane jest zaopatrzenie się w większą ilość płynu do spryskiwaczy.
• przewożony bagaż w miarę możliwości powinien być umieszczony w bagażniku lub na zewnątrz np. narty. Nie może on jednak powodować zakrywania świateł i tablicy rejestracyjnej oraz ograniczać widoczności dla kierującego pojazdem. Wewnątrz pojazdu mniejsze bagaże należy tak przewozić, aby nie ograniczały widoczności kierującemu oraz nie powinny być  umieszczane na półce przy tylnej szybie, gdyż w trakcie czołowego zderzenia lub gwałtownego hamowania mogą w taki sposób przesunąć się do przodu, że  uderzą pasażerów lub kierowcę w tył głowy.
• przy niesprzyjających warunkach drogowych co jakiś czas trzeba przecierać światła zewnętrzne pojazdu i tablice rejestracyjne aby były czytelne.
• na przerwę w podróży należy wybierać miejsca poza jezdnią, najlepiej gdy są to parkingi.
• Nie zatrzymujmy się na poboczu
• trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę należy umieścić w pojeździe w takim miejscu, żeby w każdej chwili były łatwo dostępne. Zaopatrzmy się także w apteczkę pierwszej pomocy oraz kamizelkę ostrzegawczą.
• jeżeli pojazd ulegnie awarii lub uczestniczy w kolizji drogowej w miarę możliwości należy jak najszybciej usunąć go poza jezdnię. Kiedy pojazdu nie można usunąć należy włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy.
• wybierając się w góry powinniśmy zaopatrzyć  się w łańcuchy przeciwślizgowe na koła. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem. Jednocześnie, w szczególności na drogach górskich, mogą wystąpić znaki drogowe nakazujące używanie łańcuchów przeciwślizgowych na kołach.
• nie należy rozpoczynać jazdy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Na drogach w tym czasie występować mogą trudne warunki drogowe, uniknięcie niebezpieczeństwa może zależeć od naszej koncentracji, a przede wszystkim od czasu reakcji.
• gdy drogi są śliskie należy poruszać się z bezpieczną prędkością dostosowaną do istniejących warunków drogowych.
• wszystkie osoby przewożone w pojazdach muszą zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci należy przewozić w fotelikach ochronnych.


KONTROLA AUTOKARÓW !!!

     W związku z rozpoczynającymi się feriami i organizowanymi wyjazdami dzieci i młodzieży na wypoczynek, w dniach od 21 stycznia  do 05 lutego 2012r. w Olsztynie na parkingu przy ul. Leonharda (obok stadionu) uruchomiony będzie  punkt kontrolny autokarów. 
    W godz. 06.30-08.30 kontroli dokonywać będą policjanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, a od godz. 8.30 do 10.30 inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w Olsztynie.
    Potrzebę skontrolowania autobusu poza wymienionymi godzinami można zgłaszać w godzinach 8:00 – 15.00 do WKRDiW Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie tel. (89)  522-48-80 lub do Inspekcji Transportu Drogowego w Olsztynie  tel. (89) 533-46-16.

     Potrzebę skontrolowania autobusu należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie później niż 3 dni przed wyjazdem!

     W przypadku uzasadnionego zastrzeżenia co do stanu technicznego autokaru bądź stanu psychomotorycznego kierowcy zagrażającemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym należy dzwonić pod numer 997 lub 112 (z telefonu komórkowego.


WYKAZ TELEFONÓW DO POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK POLICJI,
gdzie można zgłaszać potrzebę kontroli autobusów:

- KMP Elbląg Wydział Ruchu Drogowego (55)  230 15 99
- KPP Lidzbark Warmiński (89)  767 72 00
- KPP Bartoszyce (89)  76 28 200   
- KPP Mrągowo (89)  741 92 00
- KPP Braniewo (55)  244 02 00   
- KPP Nidzica (89)  625 02 00
- KPP Działdowo (23)  698 02 00   
- KPP Nowe Miasto Lub. (56)  474 42 00
- KPP Ełk (87)  621 82 00   
- KPP Olecko  (87)  520 72 00
- KPP Giżycko (87)  429 92 00   
- KPP Ostróda (89)  642 72 00
- KPP Gołdap (87)  615 54 00   
- KPP Pisz  (87)  425 42 00
- KPP Iława (89)  640 72 00   
- KPP Szczytno (89)  623 22 00
- KPP Kętrzyn  (89)  752 92 00   
- KPP Węgorzewo (87)  427 04 00

Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-23
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 14
2. Wypadki drogowe: 2
    - ranni: 2
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 45
4. Nietrzeźwi kierowcy: 7
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-18
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.