Struktura wydziału

STRUKTURA WYDZIAŁU

Zespół I

Koordynator:  nadkom. Rafał KOT


tel.  (47) 731 56 38(30);
fax  (47) 731 56 35;
tel. komórkowy: 606 872 561
e-mail: rafal.kot@ol.policja.gov.pl


Główne zadania zespołu:

realizowanie nadzoru nad komórkami dw. z PG w KMP i KPP, doskonalenie zawodowe,sprawozdawczość, pomoce prawne, planowanie wyposażenia logistycznego pionu, „pranie brudnych pieniędzy”, poszukiwanie majątku pochodzącego z dokonanych przestępstw. W ramach zespołu funkcjonuje:

Grupa ds. odzysku mienia
e-mail: odzyskmienia@ol.policja.gov.pl

 

Zespół II

Koordynator: 

tel.  (47) 731 56 39(30);
fax (47) 731 56 35;
tel. komórkowy: 696 790 575


Główne zadania zespołu:

przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, kapitałowym i pieniężnym, oszustwa gospodarcze, przestępstwa na szkodę interesów finansowych UE, przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu (CITES), przestępstwa ubezpieczeniowe, skarbowe i dewizowe, przestępstwa związane z rynkiem pracy, szeroko pojęte przestępstwa internetowe, bankowe, oszustwa komputerowe, przestępstwa związane z ochroną praw autorskich i przemysłowych

 

Zespół DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY

Koordynator: Zastępca Naczelnika Wydziału kom. Beata Truchan

tel. (47) 731 56 32(30);
fax (47) 731 56 35
e-mail: beata.truchan@ol.policja.gov.pl

 

Główne zadania zespołu:

prowadzenie postępowań przygotowawczych, współpraca z jednostkami podległymi, realizacja szkoleń z zakresu KPK na rzecz jednostek terenowych, realizacja pomocy prawnych na potrzeby jednostek policji w kraju

Powrót na górę strony