KWP: Policyjne patrole na stokach Warmii i Mazur - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Policyjne patrole na stokach Warmii i Mazur

Policjanci z Warmii i Mazur pojawią się na stokach naszego regionu. Głównym zadaniem funkcjonariuszy pracujących na zorganizowanych terenach narciarskich będą działania prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Funkcjonariusze z naszego garnizonu już przeszli szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa miłosnikom „białego szaleństwa”.

Warmińsko-mazurscy policjanci rozpoczynają służbę na zorganizowanych terenach narciarskich.

Z inicjatywy  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzaka, policjanci z Warmii i Mazur będą strzegli porzadku oraz zapewnią bezpieczeństwo na zorganizowanych stokach narciarskich w naszym województwie. Wczoraj tj. 25.01.2017 r. czterech policjantów z Odziału Prewencji Policji w Olsztynie (w tym jedna policjantka) przeszła szkolenie praktyczne na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie, a dzień wcześniej szkolenie merytoryczne. Funcjonariusze z OPP, będą pełnili słuzby na stokach od przyszłego tygodnia. Oficjalne otwarcie sezonu odbędzie się w Mrągowie 31.01.2017 roku na Grye Czterech Wiatrow.

Jest to swoiste novum jeśli chodzi o nasze województwo. Policjanci pracujący na stokach, mają prawo legitymować, pouczać, będą pilnowali porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Policjanci będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi.

Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. W związku z tym osoby, które korzystają z uroków zorganizowanych tras, powinny znać kilka podstawowych przepisów związanych z „białym szaleństwem”.

 • Szkolenia na stokach #1
  Szkolenia na stokach #1
 • Szkolenia na stokach #2
  Szkolenia na stokach #2
 • Szkolenia na stokach #3
  Szkolenia na stokach #3
 • Szkolenia na stokach #4
  Szkolenia na stokach #4
 • Szkolenia na stokach #5
  Szkolenia na stokach #5
 • Szkolenia na stokach #6
  Szkolenia na stokach #6
 • Szkolenia na stokach #7
  Szkolenia na stokach #7
 • Szkolenia na stokach #8
  Szkolenia na stokach #8
 • Szkolenia na stokach #9
  Szkolenia na stokach #9

Przypominamy o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.

„Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich” zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 • Szkolenia na stokach #10
  Szkolenia na stokach #10
 • Szkolenia na stokach #11
  Szkolenia na stokach #11
 • Szkolenia na stokach #12
  Szkolenia na stokach #12
 • Szkolenia na stokach #13
  Szkolenia na stokach #13
 • Szkolenia na stokach #14
  Szkolenia na stokach #14
 • Szkolenia na stokach #15
  Szkolenia na stokach #15

 

PAMIĘTAJ!

OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO

TWOJE I INNYCH OSÓB

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.

3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6. Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.

11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.

12. Szanuj przyrodę.

13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

14. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.


 • Szkolenia na stokach #16
  Szkolenia na stokach #16
 • Szkolenia na stokach #17
  Szkolenia na stokach #17
 • Szkolenia na stokach #18
  Szkolenia na stokach #18
 • Szkolenia na stokach #19
  Szkolenia na stokach #19
 • Szkolenia na stokach #20
  Szkolenia na stokach #20
 • Szkolenia na stokach #21
  Szkolenia na stokach #21
 • Szkolenia na stokach #22
  Szkolenia na stokach #22
 • Szkolenia na stokach #23
  Szkolenia na stokach #23
 • Szkolenia na stokach #24
  Szkolenia na stokach #24

Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”

W związku z otwarciem sezonu narciarskiego na Warmii i Mazurach, miłosnicy sportów zimowych powinni przyswoić sobie zasady kampanii pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Kampania pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” prowadzona jest pod dwoma hasłami, adresowanymi do różnych odbiorców: do dorosłych – „Odpowiedzialni na stoku” oraz do dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

Policja od wielu lat na stokach

Policja od wielu lat podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego zwolennikom uprawiania sportów zimowych. Współdziała przy tym z odpowiednimi podmiotami na rzecz ratownictwa górskiego i narciarskiego.

Służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie zimowym 2015/2016 pełniło 250 funkcjonariuszy, na terenie pięciu województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i łódzkiego. Policjanci pełniąc służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w minionym sezonie narciarskim 2015/2016 ujawniali wykroczenia, w tym z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich dotyczące nieprzestrzegania obowiązku jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardingu, przez osoby poniżej 16 roku życia, w kasku konstrukcyjnie do tego przystosowanym, jak też uprawiania tej formy rekreacji w stanie nietrzeźwości. Wobec sprawców wykroczeń stosowano postępowanie mandatowe, kierowano wnioski o ukaranie do sądu, natomiast najczęściej stosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia bądź zwrócenia uwagi. W tym roku do grona policjantów z kraju dołączyli policjanci z Warmii i Mazur.

kw