Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
SIN-1570/17 poniżej 30.000 euro 50711000-2 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w podległych obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zlokalizowanych na terenie garnizonu warmińsko - mazurskiego zgodnie z wykazem obiektów - Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania - możliwość składania ofert na dowolną ilość zadań. W załączeniu informacja o wyniku postępowania więcej »
Z-1856/17 poniżej 30.000 euro 75251110-4 Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynkach KWP w Olsztynie oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Olsztynie w ramach dwuletniej umowy w okresie od 2017 do 2019 roku. 29.05.2017 godz. 15:30 więcej »