Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-509/18 poniżej 30.000 euro 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3, 98315000-4 Swiadczenie usług pralniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji województwa warmińsko - mazurskiego. 23.02.2018 więcej »