Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
SIN - Konkurs poniżej 30.000 euro 71220000-6 Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Komisariatu Policji w Korszach. 28.07.2017 godz. 13:00 więcej »