Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-1550/17 poniżej 30.000 euro 34933000-6 Dostawa urządzenia GPS typu Garmin 64s wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi z urządzenia z GPS lub równoważnego - 45 sztuk 05.05.2017 godz. 15:00 więcej »