Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/5/18 poniżej 144.000 euro 85147000-9 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (8 zadań częściowych) więcej »
Z-t-P/1/18 poniżej 5.548.000 euro CPV – 45216110-8 Wykonanie docieplenia elewacji i dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku Policyjnej Izby Dziecka KWP w Olsztynie przy ul. Borowej 9. 06-03-2018 r. więcej »