Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/29/19 Array 38000000-5 Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol z autosamplerem (GC-MS) do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wraz z usługą szkoleniową w zakresie jego obsługi i świadczeniem pełnego serwisu w okresie gwarancji w cenie oferty W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania więcej »
Z-t-P/32/19 Array CPV – 50118110-9 , CPV – 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (13 zadań częściowych) 02-12-2019 r. więcej »