Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/22/19 Array 09135100-5 ; 09111210-5; 09113000-4 Sukcesywne dostawy węgla i koksu (10 zadań częściowych) oraz oleju opałowego (6 zadań częściowych) do jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 05-08-2019 r. więcej »
Z-t-P/24/19 85000000-9 Usługi medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko - mazurskiego (6 zadań częściowych) - usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/23/19 Array 44421000-7 Zawarcie umowy ramowej na dostawę szaf metalowych do przechowywania dokumentów niejawnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - zamówienie prowadzone jest pod adresem: https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl/open-auctions.html 4.09.2019r. godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/25/19 Array 71220000-6 71248000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46 obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego 03.09.2019 godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/26/19 Array 34114200-1 Dostawa 133 sztuk policyjnych pojazdów nieoznakowanych segmentu C do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 05.09.2019 godz. 13:00 więcej »