Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/32/18 Array 50112100-4 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów używanych przez jednostki Policji woj. warmińsko-mazurskiego (13 zadań częściowych) W załączeniu informacje z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/50/2018 Array 32570000-9 Dostawa telefonów IP dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/48/18 Array 31431000-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 20.12.2018 r. godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/51/18 CPV – 50410000-2 Usługi napraw, kalibracji i legalizacji urządzeń pomiarowych- laserowe mierniki prędkości na potrzeby KWP w Olsztynie 02-01-2019 r. godz. 13:00 więcej »