Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/12/17 poniżej 135.000 euro 09211000-1; 09211100-2; 09211600-7; 09211650-2; 24951300-8 Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego Informacja o wyniku licytacji elektronicznej L-94-2017 z dnia 11.04.2017 r. więcej »
Z-t-P/10/17 poniżej 5.225.000 euro 45000000-7 Wykonanie wymiany stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz renowacji krat zewnętrznych w budynku KPP Nidzica przy ul. Mickiewicza 17 Informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/6/2017 poniżej 135.000 euro W załączeniu informacja z otwarcia ofert Usługi holowania i parkowania pojazdów, ich części składowych, urządzeń i rzeczy dla jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego (21 zadań częściowych) Termin składania oświadczenia o grupie kapitałowej - do 24.04.2017 r. więcej »
Z-t-P/11/17 poniżej 5.225.000 euro 45000000-7 Wykonanie remontu i przebudowy dachu, instalacji odgromowej oraz klatki schodowej K1 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2 Informacja z otwarcia ofert 25.04.2017 r. więcej »