Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/37/19 Array 09310000-5 Sukcesywne dostawy energii elektrycznej do obiektów Policji województwa warmińsko – mazurskiego Informacja z otwarcia ofert dostępna na platformie elektronicznej eB2B więcej »