Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/1/18 poniżej 5.548.000 euro CPV – 45216110-8 Wykonanie docieplenia elewacji i dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku Policyjnej Izby Dziecka KWP w Olsztynie przy ul. Borowej 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej więcej »
Z-t-P/4/18 powyżej 144.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów marki Opel Astra, Kia Cee’d, Opel Corsa, Skoda Fabia, Hyundai i20, Kia Venga, Skoda Yeti, Fiat Bravo i Fiat Ducato dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (9 zadań częściowych) 01.03.2018 r. godz.13:00 więcej »
Z-t-P/3/18 poniżej 144.000 euro CPV-34351100-3; CPV-34411200-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i motocykli dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Informacja z otwarcia ofert w dniu 05-02-2018 r. więcej »
Z-t-P/2/18 poniżej 144.000 euro 71220000-6 71248000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej budynku krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK nr 3 (dawnej ul. W. Pstrowskiego 3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji 28.02.2018 r. godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/6/2018 poniżej 5.548.000 euro 45100000-8 45232000-2 45232100-3 45310000-3 45315600-4 45315700-5 Wykonanie remontu, przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu w kompleksie budynków przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3 w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »