Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/25/19 Array 71220000-6 71248000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46 obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/29/19 Array 38000000-5 Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol z autosamplerem (GC-MS) do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wraz z usługą szkoleniową w zakresie jego obsługi i świadczeniem pełnego serwisu w okresie gwarancji w cenie oferty W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/30/19 Array 55520000-1; 55321000-6 Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PDOZ, PIDZ) jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (20 zadań częściowych) W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/31/19 Array 34114200-1 Dostawa samochodu typu furgon w policyjnej wersji „Ambulans Kryminalistyczny” 16.10.2019 r. godz.13:00 więcej »