Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/9/17 poniżej 135.000 euro 55120000-7,5530000-3 Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno – konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie. Załączono zmianę treści SIWZ. Załączono odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ. Informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/12/17 poniżej 135.000 euro 09211000-1; 09211100-2; 09211600-7; 09211650-2; 24951300-8 Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego 03.04.2017 godz. 13:00 więcej »