Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych treści zawartych w gazecie "Fakt" i na portalu Fakt24.pl

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych treści w artykule, który ukazały się w Gazecie Codziennej „Fakt” z dnia 28.06.2018 roku nr 148 (4460) oraz na stronie Fakt24.pl z dnia 28.06.2018 roku.

Z przykrością muszę stwierdzić, że pan red. Bogdan Hrywniak, doszukując się sensacji w swoim artykule pt. „Policjanci nie chcieli szukać taty” („Fakt” z dnia 28.06.2018 roku nr 148 (4460) i informacji pt. „Mój tata mógłby żyć, gdyby policja go szukała” (Fakt24.pl", z dnia 28.06,2018 roku), przedstawił nieprawdziwe lub znacznie przeinaczone informacje dotyczące tego zdarzenia.

Przygotowując tekst do publikacji nie zachował bowiem podstawowej zasady rzetelności i staranności. Szczególnie w tego rodzaju sprawach, ważnych i mogących wpłynąć negatywnie na ocenę działania Polskiej Policji. Treści zamieszczone w artykułach są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd. Autor artykułu skontaktował się bowiem z rzecznikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji, który przedstawił mu pełen obraz zaistniałej sytuacji wraz z oświadczeniem i stanowiskiem  Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach mł. asp. Marty Kabelis. Nieprawdą jest aby policjanci podjęli poszukiwania dopiero w poniedziałek, tj. 18.06.2018 r. jak to opisuje dziennikarz, a właśnie w piątek 15.06.2018 r. bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia. Nieprawdą jest także, że osobą zgłaszającą był syn, był to inny członek rodziny. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia w tej sprawie:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby. Zawiadomienie o zaginięciu osoby jest obowiązany przyjąć dyżurny jednostki Policji, do której zgłosiła się osoba uprawniona, lub wyznaczony przez niego policjant tej jednostki.

Zawiadomienie o zaginięciu mieszkańca Pieszkowa (w gminie Górowo Iławeckie) zostało przyjęte w piątek 15 czerwca 2018 roku o godz. 13:15 w Komisariacie Policji w Górowie Iławeckim.

Dyżurny jednostki Policji lub wyznaczony przez niego policjant niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu osoby rejestruje to zawiadomienie oraz osobę zaginioną w ewidencji policyjnej oraz sporządza notatkę urzędową zawierającą dodatkowe ustalenia i informacje uzyskane w trakcie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. Kategorię osoby zaginionej określa policjant sporządzający zawiadomienie o zaginięciu osoby, po dokonaniu analizy i oceny podanych w nim faktów i okoliczności.

Czynności poszukiwawcze zaginionego zostały podjęte w dniu przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu mężczyzny. Policjanci pełniący służbę na terenie całego powiatu bartoszyckiego zostali poinformowani o zaginięciu i zapoznani z wizerunkiem oraz poinstruowani, by w trakcie służby sprawdzali miejsca, w których może on przebywać. Funkcjonariusze sprawdzili szpitale, dworce, znane im pustostany, ogrody działkowe, rejon Pieszkowa i okolicznych miejscowości. W poszukiwaniach oprócz policjantów umundurowanych brali także udział funkcjonariusze operacyjni.

Komunikat prasowy z wizerunkiem zaginionego został umieszczony na stronie internetowej KPP Bartoszyce, KWP w Olsztynie oraz profilu KWP na Facebooku.

W poniedziałek tj. 18.06.2018 roku, w poszukiwaniach oprócz policjantów z KPP w Bartoszycach, KP w Górowie Iławeckim, brali udział strażacy ochotnicy z gm. Górowo Iławeckie i okoliczni mieszkańcy.

Pragnę podkreślić, że na dziennikarzu ciąży obowiązek działania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W szczególności z Ustawą prawo prasowe i zasadami wyrażonymi w art. 12 tejże ustawy, mówiącym o tym, że dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, a także chronić dobra osobiste, interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie. Również zniekształcanie faktów jest poważnym nadużyciem w zawodzie dziennikarza. Działanie dziennikarza w takim przypadku jest tym bardziej karygodne, jeżeli działania te podejmowane były celowo i umyślnie.

 

            Z poważaniem

                                                                       podkom. Krzysztof Wasyńczuk

                                                                       Rzecznik

                                                                       Komendanta Wojewódzkiego Policji

                                                                       w Olsztynie