Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie i uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie i uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, to najważniejsze wydarzenia policyjne na Warmii i Mazurach. Komenda w Ostródzie będzie miała swój sztandar, który jest symbolem najwyższej wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę. a garnizon wzbogaci się o 32 nowych policjantów.

Uroczystości w Ostródzie przed placem Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego, miały wyjątkowy charakter dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, ponieważ jednostka otrzymała sztandar. Uroczystość poprzedziła o godz. 11:00 msza święta koncelebrowana, odprawiona w intencji środowiska policyjnego w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Sienkiewicza 3, po której nastąpił przemarsz na miejsce uroczystego apelu.

W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady Miasta Ostróda Tadeusz Bera, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, oraz pozostali wójtowie oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

Po złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości i przeglądu pododdziałów, nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej RP i odegranie hymnu państwowego RP. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek przywitał przybyłych gości. To była również podniosła chwila dla „szefa” garnizonu warmińsko – mazurskiego dlatego, że w latach 2007-2010 pełnił on stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Po powitaniu gości nastąpiła niezapomniana chwila dla nowo przyjętych policjantów, czyli ślubowanie.

To już 4 ślubowanie w tym roku, województwo warmińsko – mazurskie zasiliło tego dnia 32 funkcjonariuszy. Wśród tych osób 5 to kobiety. Największa liczba policjantów ma przydział do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie – 12 osób, 4 osoby trafią do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, po 2 do Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Szczytnie, Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Po 1 osobie trafi do Komend Powiatowych Policji w Braniewie, Ełku, Działdowie, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu. To jeszcze bardziej podkreśliło charakter uroczystości nadania sztandaru. Podczas uroczystości został także odczytany list od Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, który niestety ze względu na inne obowiązki nie mógł wziąć udziału w uroczystości.

Następnie przedstawiciele społecznego komitetu ufundowania sztandaru, oraz ostródzcy policjanci wbili gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński poświęcił sztandar. Kolejnym punktem scenariusza było wręczenie odznaczeń.

Tego dnia również starsi służbą policjanci mieli powody do dumy. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczonych  zostało 15 osób medalami za długoletnia służbę (2 złote medale, 10 srebrnych medali, 3 brązowe medale). Natomiast odznaką „Zasłużony Policjant” zostało odznaczonych 17 osób w tym (5 srebrną, 12 brązową).

Końcowym etapem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe. Głos zabrał  Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodniczący Komitetu na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie Andrzej Wiczkowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

kw

 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #1
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #2
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #3
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #4
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #5
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #6
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #7
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #8
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #9
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #10
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #11
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #12
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #13
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #14
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #15
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #16
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #17
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #18
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #19
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #20
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #21
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #22
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #23
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #24
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #25
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #26
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #27
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #28
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #29
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #30
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #31
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #32
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #33
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #34
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #35
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #36
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #37
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #38
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #39
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #40
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #41
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #42
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #43
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #44
 • Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie
  Uroczystość nadania sztandaru KPP w Ostródzie #45