Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Z klasami mundurowymi o cyberprzemocy, e-papierosach oraz konsekwencjach nie tylko prawnych

Policjantka z kętrzyńskiej komendy przeprowadziła spotkanie profilaktyczne z uczniami Liceum Ogólnokształcącego CMB Feniks w Kętrzynie. Celem spotkania było uświadomienie młodych ludzi czym jest cyberprzemoc. Uczniowie poznali formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które może dotknąć każdego użytkownika Internetu i telefonu komórkowego. Dbając także o to, by dzisiejsza młodzież, była w przyszłości dorosłymi bez nałogów, poruszono temat wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Wczoraj policjantka z kętrzyńskiej komendy odwiedziła Licealistów CMB Feniks w Kętrzynie. Celem spotkania było zwiększenie świadomości młodych ludzi w kwestii zagrożeń internetowych. Funkcjonariuszka chciała uświadomić, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa. Podczas zajęć wyjaśniła uczniom, jakie zachowania w Internecie są niebezpieczne. Szczególną uwagę zwróciła na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w Sieci oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazała przykłady cyberprzemocy stosowanej w Internecie: nękanie, straszenie, obrażanie w Sieci lub za pomocą telefonu komórkowego, wysyłanie wulgarnych e-maili i smsów, kłótnie internetowe,  rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów,  podszywanie się pod inną osobę. Radziła, jak postąpić, będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Często podkreślała, że cyberprzemoc to dla polskich nastolatków niemal codzienność. Większość styka się z nią regularnie w charakterze świadków – biernych obserwatorów, którzy nie chcą, nie potrafią lub nie wiedzą, że mogą dręczonym kolegom czy koleżankom pomóc. Celem spotkania było m.in. podniesienie świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Tego typu spotkania mają też zapobiegać w przyszłości popełnianiu przestępstw przez młodzież.

Podczas spotkania z licealistami policjantka zapoznała ich z procedurą przyjęć do Policji i omówiła proces rekrutacji oraz poszczególne etapy kwalifikacyjne. W trakcie wystąpienia policjantka poruszyła również bardzo ważny problem, a mianowicie- opowiedziała o szkodliwości nikotyny i paleniu e-papierosa oraz uświadamiała młodzież, jakie konsekwencje nie tylko prawne niesie za sobą używanie wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

ab/kw