Policjanci i strażacy skontrolowali kolejny obóz harcerski - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Pisz

Policjanci i strażacy skontrolowali kolejny obóz harcerski

Policjanci współpracując z innymi służbami przeprowadzają kontrole obozów harcerskich funkcjonujących na terenie regionu. Piscy policjanci odwiedzili m.in. harcerzy z ZHP Jaworzno wypoczywających na obozie w okolicach Orzysza. Funkcjonariusze sprawdzili obozowisko pod kątem bezpieczeństwa oraz udzielili opiekunom i obozującym cennych wskazówek.

Od początku wakacji trwają policyjne działania „Bezpieczne wakacje”. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zobligowane zostały do kontrolowania obozów harcerskich zorganizowanych na terenie danego powiatu. Stąd policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piszu odwiedzają obozowiska, by sprawdzić stan bezpieczeństwa oraz czystości i higieny.

We wtorek (16 lipca br.) policjanci, razem z innymi służbami, skontrolowali obóz harcerski zorganizowany na Polanie „Wydra” w gminie Orzysz. Wypoczywa tam ponad 100 zuchów i harcerzy z ZHP Jaworzno.

Policjanci i strażacy sprawdzili to miejsce pod kątem dostosowania funkcjonującego obozu do obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, zabezpieczenie miejsc noclegowych i kąpielisk. Zwrócili też uwagę na zabezpieczenie miejsc zabaw i placów, gdzie przebywają wypoczywający, a także sprawdzili środki łączności. Wszystko to w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obozowiska.

Policjanci i strażacy spotkali się także z zuchami i harcerzami przypominając im o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Opiekunom udzielili kilku cennych wskazówek mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie obozu. Panie z PSSE skontrolowały obóz pod kątem zdrowych wakacji, czyli przestrzegania zasad czystości i higieny.

Takie kontrole zorganizowanych miejsc wypoczynku potrwają do końca wakacji.

  • Kontrola miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży Rozmowa policjantki o bezpiecznych wakacjach z uczestnikami obozu harcerskiego
    Kontrola miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Kontrola miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży Policjantka i strażak sprawdzają miejsce kąpieliska na obozie harcerskim
    Kontrola miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży

asz/in