Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KPP Szczytno

„Dni i Noce Szczytna 2019” - policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem

Szczycieńscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z sąsiednich jednostek i policjantami z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dbać będą o to, aby ta coroczna impreza kulturalno-rozrywkowa przebiegała bez zakłóceń. Jednak bardzo dużo zależy od nas samych, dlatego warto zastosować się do głównych zasad bezpieczeństwa

Pilnujmy dzieci

 

Podczas tak dużej imprezy pojawia się również ryzyko zagubienia się dziecka. W tłumie wystarczy tylko chwila, by zginęło nam ono z oczu. Taka sytuacja jest szczególnie stresująca nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla zagubionego dziecka. Policjanci, pracownicy ochrony, czy też zwykli ludzie często mają trudność z porozumieniem się z młodym człowiekiem, gdyż często jest ono zapłakane, roztrzęsione i przede wszystkim przerażone. Bardzo pomocne w takich sytuacjach mogą być opaski, które zakłada się dziecku na rękę. Umieszcza się na nich dane kontaktowe, takie jak numer telefonu rodziców, imię i nazwisko dziecka, adres. W przypadku braku takiej opaski prosimy o wyposażenie dzieci w karteczki z podstawowymi informacjami tj.: imieniem dziecka oraz numerem telefonu opiekunów. Najprostszym rozwiązaniem może być wypisanie dziecku na ręku jego imienia i numeru telefonu do opiekunów.

 

Zadbajmy o swoje mienie

„Dni i Noce Szczytna” to impreza masowa przyciągająca ogromną liczbę turystów.  Przy tak dużej liczbie uczestników trzeba być bardzo rozważnym. Z doświadczeń wynika, że głównym zagrożeniem dla mieszkańców i turystów mogą być kradzieże kieszonkowe. Dlatego prosimy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, pieniądze, klucze do mieszkania czy samochodu, aby ich nie zgubić i żeby nie stały się przedmiotami kradzieży. Torebki warto przytrzymywać dłonią, portfele nosić w wewnętrznych kieszeniach marynarek, kurtek, płaszczy. Warto też pamiętać, aby podczas pakowania zakupów nie pozostawiać portmonetek i toreb bez kontroli. Taką sytuację mogą wykorzystać przestępcy.

Uwaga na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim

Przypominamy wszystkim sprzedawcom,  że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem (art. 43 cyt. ustawy). Aby nie stać się sprawcą  przestępstwa należy żądać od kupującego dokumentu, który potwierdzi jego wiek. Chcemy, aby każdy ze sprzedawców miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

Bezpieczeństwo na drogach i ulicach

Na drogach o bezpieczeństwo kierujących dbać będą policjanci ruchu drogowego ze szczycieńskiej jednostki, jak również funkcjonariusze z Mrągowa oraz Olsztyna. Dodatkowo każdego dnia w mieście będzie można spotkać słuchaczy kursu podstawowego  z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także dzielnicowych oraz kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

aw/in